Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi, 180 hp

Vill du jobba med hjärtpatienter? Eller med brandmän och idrottare? De flesta legitimerade biomedicinska analytiker inom fysiologi arbetar på sjukhus, men det finns också jobb inom friskvård och idrottsmedicin. Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).

Vill du jobba med hjärtpatienter? Eller med brandmän och idrottare? De flesta legitimerad biomedicinsk analytiker inom fysiologi arbetar på sjukhus, men det finns också jobb inom friskvård och idrottsmedicin. Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor.

Biomedicinska analytiker med fysiologisk inriktning är nyckelpersoner för utredningar om sjukdomar, mest sjukdomstillstånd inom hjärta, lungor, kärl, hjärna, nerver och muskler. Samma undersökningsmetoder används för bedömning av arbetskapacitet hos brandmän och piloter, prestationsförmåga hos idrottsmän och till viss del på veterinärmedicinska kliniker.

Att vara legitimerad biomedicinsk analytiker innebär ett stort individuellt ansvar och ett tydligt kompetensområde vilket gör dig till en viktig medarbetare. Du kommer att arbeta med människor i livets alla skeden som är beroende av din kompetens, din nyfikenhet och din noggrannhet. Som legitimerad medarbetare ansvarar du för kvaliteten på undersökningsresultaten.
Programmet är treårigt och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning. Huvudområdet är Biomedicinsk laboratorievetenskap 97,5 hp. Dessutom ingår Medicin 67,5 hp och Omvårdnad 15 hp.
Programmet leder till en medicine kandidatexamen samt yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. De verksamhetsförlagda studierna kan förläggas till andra orter än Örebro. Examensarbetet kan du göra utomlands för att studierna ska få en mer internationell inriktning.

Utbildningsplan Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi, 180 hp

Mer information

Utbildningsprogrammet är en treårig utbildning vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och leder till en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap och ger en legitimerad yrkesexamen som biomedicinsk analytiker.

Huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) omfattar 90 högskolepoäng, examensarbete ingår. BMLV är ett sammanfattande ämne för den kunskapsmassa som omfattar metodik inom flera olika specialiteter såsom genetik, immunologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, mikrobiologi, molekylärbiologi, morfologisk cellbiologi, neurofysiologi, nuklearmedicin, transfusionsmedicin och ultraljudsdiagnostik.

Förutom huvudområdet BMLV läses kurser inom det medicinska ämnesområdet. Inom programmet finns möjlighet att profilera sig, under termin två väljer man vilken profil man vill ha fysiologi (15 platser) respektive laboratoriemedicin (15 platser).
Utbildningen innehåller både teori och klinisk tillämpning. De verksamhetsförlagda studierna kan förläggas till andra orter än Örebro.

Examensarbetet kan med fördel förläggas utomlands för att studierna ska få en mer internationell inriktning.

Om yrket Biomedicinsk analytiker

De flesta Biomedicinska analytiker arbetar inom sjukvård på fysiologiska - eller laboratoriemedicinska enheter. En del arbetar också inom friskvård, idrottsmedicin, läkemedelsindustrin, biomedicinska och biotekniska laboratorier. samt inom forskning och utvecklingsarbete.

Utbildningen leder till ett självständigt arbete med människor och teknik baserat på fysiologiska mätmetoder alternativt analysarbete på cell och molekylärnivå.
En biomedicinsk analytiker arbetar med att mäta olika fysiologiska funktioner på människor i olika åldrar, både på friska och sjuka personer, alternativt arbetar de med att analysera prover som kommer till ett laboratorium.

Vanliga undersökningar som utförs av Biomedicinska analytiker:

 • Analys av olika kroppsvätskor för diagnostik av olika sjukdomar och uppföljning av behandling.
 • Framställning och kontroll av blodkomponenter till blodtransfusioner.
 • Odling och identifiering av bakterier.
 • Undersökningar av kroppens immunförsvar.
 • Identifiering av celler/cellförändringar i olika vävnader.
 • Molekylärbiologiska undersökningar t.ex. DNA-analyser.
 • Miljöundersökningar.
 • EKG - kontroll av hjärtat.
 • Spirometri - lungfunktionsundersökningar.
 • Perifera cirkulationsmätningar.
 • Njurundersökningar.
 • Konditionstester.
 • EEG - kontroll av hjärnaktivitet.
 • Ultraljudsundersökningar på främst hjärta och kärl.
 • Scintigrafier - bestämning av fysiologiska funktioner med hjälp av radioaktivt inmärkta molekyler.
 • Nervledningshastighet och muskelfunktion.

Programöversikt Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi 2016 (pdf)

 

Examen

Biomedicinsk analytikerexamen, Medicine kandidatexamen

Karriär

Arbetsmarknaden för biomedicinska analytiker är mycket god. Efter minst ett år som yrkesverksam kan du studera vidare till en magister- eller masterexamen vilket ger möjligheter till mer avancerade uppgifter inom yrket och formell behörighet till forskarutbildning och forskning.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Antal platser: 16

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-79713

Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Christina Karlsson