Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap, 180 hp

Detta program är avsett för dig som vill vara med och utveckla framtidens naturvetenskapliga lösningar. Programmet ger dig de verktyg som du behöver för att utveckla biologiska innovationer och bidra till ett hälsosammare och mer hållbart samhälle.

Om programmet

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11).

Kommersialisering av kunskap, system och produkter inom den biovetenskapliga sektorn har ökat kraftigt under senare år. Industriell biologi/bioteknologi förväntas även framöver att fortsätta växa. Detta leder till ett ökat behov av specialister med gedigna ämneskunskaper inom det biologiska vetenskapsområdet som samtidigt har en god förståelse av hur entreprenörskap och affärssystem fungerar.

Målet med programmet är att utveckla din vetenskapliga kompetens i kombination med dina färdigheter i entreprenörskap för att maximera din förmåga att utnyttja vetenskapliga framsteg i konkurrenskraftiga kommersiella miljöer. Kunskap inom biovetenskap kombinerat med entreprenörskap kommer även att vara ytterst värdefull för din framtida konkurrenskraft inom näringslivet.
Programmet inleds med en workshop där du får möjlighet att möta och skapa kontakter med ledare från näringslivet. Dessa kontakter kommer sedan att vara ett centralt tema för utbildningen. Undervisningen leds av lärare som bedriver forskning inom ramen för utbildningen och kompletteras av ledare från näringslivet som bidrar med sina praktiska erfarenheter. I utbildningen arbetar vi även med personlig professionell utveckling för att stärka din förmåga att kommunicera med din omvärld. Med utbildningen avser vi att etablera en ny typ av specialister inom det biotekniska området med ett fokus på naturvetenskap i ett kommersiellt perspektiv.
Undervisningen sker på svenska och engelska.

Utbildningsplan Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap, 180 hp

Mer information

Det Biovetenskapliga programmet är inriktat på att kombinera biologisk grundvetenskap med kunskap om företagande. Målet är att utveckla den vetenskapliga kompetensen i kombination med färdigheter i entreprenörskap för att maximera studenternas förmåga att utnyttja vetenskapliga framsteg i konkurrenskraftiga kommersiella miljöer. Programmet är det första i sitt slag i Sverige och har utvecklats i dialog med olika samhällsinstitutioner, inklusive svenskt näringsliv. Utbildningen kommer att ha ett nära samarbete med näringslivet, både genom besök och föreläsare.

Fram till nu har många upplevt att steget varit stort mellan utbildning och den verklighet som gäller i arbetslivet på området, och det har funnits en efterfrågan på en utbildning som kan hjälpa till att överbrygga gapet.

Första året startar men en kurs i professionell utveckling. Utöver detta ingår grundläggande kemi under höstterminen. Den andra terminen börjar biologiutbildningen med en progression från molekyl till celler och avslutas med en kurs i biovetenskapligt entreprenörskap där studenterna ges möjlighet till kontakter med näringslivet genom en gemensam workshop.

Andra året fortsätter från cellen via utvecklingsbiologi till fysiologi, följt av en kurs där farmakologi och toxikologi står i fokus. Efter detta inriktar vi oss på systembiologi och för detta krävs kunskap i matematik, statistik och bioinformatik. Dessa kurer ges på halvfart samtidigt med en kurs i företagsekonomi.

Tredje året har fokus på tillämpningar inom biologi och innehåller kurser inriktade på läkemedelsutveckling, funktionella livsmedel, cirkulär ekonomi och miljö. Programmet avslutas med en kurs i entreprenörskap i samarbete med näringslivet, en kurs i professionell utveckling och ett examensarbete.

Kursgång

Termin 1
Introduktion till biologi och professionell utvecklkng 7,5 hp
Allmän kemi 7,5 hp
Organisk och analytisk kemi 7,5 hp
Biokemi 7,5 hp

Termin 2
Molekylärbiologi och genetik 7,5 hp
Prokaryot cellbiologi 7,5 hp
Eukaryot cellbiologi 7,5 hp
Innovation och entreprenörskap i biologi 7,5 hp

Termin 3
Utvecklingsbiologi och fysiologi 15 hp
Mekanistisk toxikologi och miljöfarmakologi 15 hp

Termin 4
Matematik och statistik för naturvetare 7,5 hp
Bioinformatik och systembiologiska metoder 7,5 hp
Företagsekonomi, entreprenörskap och nyföretagande 15 hp

Termin 5
Kroniska sjukdomars biologi 7,5 hp
Infektionssjukdomars biologi 7,5 hp
Tillämpad biologi 7,5 hp
Läkemedelsutveckling 7,5 hp

Termin 6
Företagsekonomi, entreprenörskap och kreativ idéutveckling i biovetenskap 7,5 hp
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap 7,5 hp
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi 15 hp

Folder Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap 2016

Examen

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Karriär

Specialkompetens inom naturvetenskapligt entreprenörskap är väldigt eftersökt inom näringslivet. Arbetsområden omfattar läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, konsult- och analysföretag inom miljösektorn och arbete på myndigheter. Utbildningen är även inriktad på utveckling av eget företagande inom den biologiska innovationssektorn. Utbildningen ger också en utmärkt bas för fortsatta studier på mastersprogram och därefter vidare forskarutbildning inom akademin.

Anmälan

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Antal platser: 20

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11).


Anmälningskod: ORU-59712

Kontakt

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Telefon: 019-303000

E-post: This is an email address