Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap, 180 hp

Detta program är avsett för dig som vill vara med och utveckla framtidens naturvetenskapliga lösningar. Programmet ger dig de verktyg som du behöver för att utveckla biologiska innovationer och bidra till ett hälsosammare och mer hållbart samhälle.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11).

Kommersialisering av kunskap, system och produkter inom den biovetenskapliga sektorn har ökat kraftigt under senare år. Industriell biologi/bioteknologi förväntas även framöver att fortsätta växa. Detta leder till ett ökat behov av specialister med gedigna ämneskunskaper inom det biologiska vetenskapsområdet som samtidigt har en god förståelse av hur entreprenörskap och affärssystem fungerar.

Målet med programmet är att utveckla din vetenskapliga kompetens i kombination med dina färdigheter i entreprenörskap för att maximera din förmåga att utnyttja vetenskapliga framsteg i konkurrenskraftiga kommersiella miljöer. Kunskap inom biovetenskap kombinerat med entreprenörskap kommer även att vara ytterst värdefull för din framtida konkurrenskraft inom näringslivet.
Programmet inleds med en workshop där du får möjlighet att möta och skapa kontakter med ledare från näringslivet. Dessa kontakter kommer sedan att vara ett centralt tema för utbildningen. Undervisningen leds av lärare som bedriver forskning inom ramen för utbildningen och kompletteras av ledare från näringslivet som bidrar med sina praktiska erfarenheter. I utbildningen arbetar vi även med personlig professionell utveckling för att stärka din förmåga att kommunicera med din omvärld. Med utbildningen avser vi att etablera en ny typ av specialister inom det biotekniska området med ett fokus på naturvetenskap i ett kommersiellt perspektiv.
Undervisningen sker på svenska och engelska.

Utbildningsplan Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap, 180 hp

Mer information

Folder Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap 2016

Frågor och svar om utbildningen

Programmet är nytt, varför startar man det?

Det biovetenskapliga programmet är inriktat på att kombinera biologisk vetenskap med kunskap om företagande. Målet är att utveckla den vetenskapliga kompetensen i kombination med färdigheter i entreprenörskap för att maximera studenternas förmåga att utnyttja vetenskapliga framsteg i konkurrenskraftiga kommersiella miljöer. Fram till nu har många aktörer i näringslivet upplevt att steget varit stort mellan utbildning och den verklighet som gäller i arbetslivet inom området, och det har funnits en efterfrågan på en utbildning som kan hjälpa till att överbrygga gapet.

Programmet är det första i sitt slag i Sverige och har utvecklats i dialog med olika samhällsinstitutioner, inklusive svenskt näringsliv. Utbildningen kommer att ha ett nära samarbete med näringslivet, både genom besök och föreläsare.

Tillbaka till frågorna


 

Programmet är treårigt. Har de olika åren olika inriktningar?

Första året startar men en kurs i professionell utveckling. Utöver detta ingår grundläggande kemi under höstterminen. Den andra terminen börjar biologiutbildningen med en progression från molekyl till celler och avslutas med en kurs i biovetenskapligt entreprenörskap där studenterna ges möjlighet till kontakter med näringslivet genom en gemensam workshop.

Andra året fortsätter från cellen via utvecklingsbiologi till fysiologi, följt av en kurs där farmakologi och toxikologi står i fokus. Efter detta inriktar vi oss på systembiologi och för detta krävs kunskap i matematik, statistik och bioinformatik. Dessa kurer ges på halvfart samtidigt med en kurs i företagsekonomi.

Tredje året har fokus på tillämpningar inom biologi och innehåller kurser inriktade på läkemedelsutveckling, funktionella livsmedel, cirkulär ekonomi och miljö. Programmet avslutas med en kurs i entreprenörskap i samarbete med näringslivet, en kurs i professionell utveckling och ett examensarbete.

Tillbaka till frågorna


 

Vilka kurser innehåller programmet?

Termin 1
Introduktion till biologi och professionell utveckling 7,5 hp
Allmän kemi 7,5 hp
Organisk och analytisk kemi 7,5 hp
Biokemi 7,5 hp

Termin 2
Molekylärbiologi och genetik 7,5 hp
Prokaryot cellbiologi 7,5 hp
Eukaryot cellbiologi 7,5 hp
Innovation och entreprenörskap i biologi 7,5 hp

Termin 3
Utvecklingsbiologi och fysiologi 15 hp
Mekanistisk toxikologi och miljöfarmakologi 15 hp

Termin 4
Matematik och statistik för naturvetare 7,5 hp
Bioinformatik och systembiologiska metoder 7,5 hp
Företagsekonomi, entreprenörskap och nyföretagande 15 hp

Termin 5
Kroniska sjukdomars biologi 7,5 hp
Infektionssjukdomars biologi 7,5 hp
Tillämpad biologi 7,5 hp
Läkemedelsutveckling 7,5 hp

Termin 6
Företagsekonomi, entreprenörskap och kreativ idéutveckling i biovetenskap 7,5 hp
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap 7,5 hp
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi 15 hp

Tillbaka till frågorna


 

Varför ska jag läsa den här utbildningen istället för ett vanligt biologiprogram?

Om du är kreativ och nyfiken på att upptäcka nya sätt att använda dina biologikunskaper så passar programmet dig väl. Programmet ger samma grunder som ett vanligt biologiprogram men tränar också förmågan till att tänka innovativt och utifrån affärsnytta.

Tillbaka till frågorna


 

Blir man en lika duktig biolog som på ett vanligt biologiprogram?

Vi har inte minskat mängden biologiundervisning, istället har vi integrerat den med undervisning om hur man upptäcker och tar vara på nya idéer.

Tillbaka till frågorna


 

Varför ska jag läsa den här utbildningen istället för ett företagsekonomiprogram, och sen själv komplettera med kurser i biologi?

I det Biovetenskapliga programmet har vi kurser med fokus på naturvetenskapliga upptäckter och nyskapande och det finns inte i några andra biologiprogram eller företagsekonomiprogram.

Tillbaka till frågorna


 

Vad ska jag ha entreprenörskapsdelen till om jag inte vill starta ett eget företag utan vill vara anställd?

Om du ska jobba inom ett företag är det viktigt att förstå hur ett företag fungerar. Den kunskapen ger dig fördelar redan när du söker jobb på företag. Med en vanlig biologiutbildning måste du lära dig detta efteråt och företaget måste kanske satsa pengar på att utbilda dig i dessa aspekter av arbetslivet.

Tillbaka till frågorna


 

Vad ska jag ha entreprenörskapsdelen till om jag inrikta mig på forskning istället?

Forskning handlar om att upptäcka och föra kunskapen framåt. Förmågan att göra detta är grunden för både forskning och att föra ut nya upptäckter på en marknad.

Tillbaka till frågorna


 

Vad finns det för möjligheter att starta eget företag inom den biovetenskapliga branschen?

Framtidens ekonomi kommer till stor del att handla om att föra ut nya biologiska upptäckter på marknaden. Samtidigt finns det ett enormt behov av kompetenta biologer för att utföra avancerade analyser inom näringslivet. Detta ger stora möjligheter för dig som vill vara med och påverka utvecklingen genom att starta eget. Örebro universitet erbjuder rådgivning genom hela processen från idé till färdig produkt.

Tillbaka till frågorna


 

Vilket stöd kan jag få från Örebro universitet under och efter studierna om jag vill starta eget företag?

Örebro universitet har ett stort intresse av att stödja studenter som vill starta eget. Örebro universitets Holdingbolag ORU Innovation hjälper och stöttar de innovationer som kommer från studenter och att samverka med näringslivet.

Tillbaka till frågorna


 

Vilka möjligheter att göra examensarbete inom företag finns?

Under utbildningen kommer du att träffa företagsledare från olika branscher, och möjligheten till examensarbete och en framtid inom t.ex. läkemedel, livsmedel, miljö och tillverkningsindustri är väldigt goda.

Tillbaka till frågorna


 

Vilka möjligheter att plugga utomlands finns?

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier. Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin utomlands.

Tillbaka till frågorna


 

Utbildningen är unik i Sverige. Finns det några utländska motsvarigheter?

Det finns några utbildningar i t.ex. Nederländerna, England och USA. Men de flesta utbildningar som finns riktar sig till studenter som redan har en fil. kand. examen efter tre års studier i naturvetenskap på universitet.

Tillbaka till frågorna

 

Examen

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Karriär

Specialkompetens inom naturvetenskapligt entreprenörskap är väldigt eftersökt inom näringslivet. Arbetsområden omfattar läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, konsult- och analysföretag inom miljösektorn och arbete på myndigheter. Utbildningen är även inriktad på utveckling av eget företagande inom den biologiska innovationssektorn. Utbildningen ger också en utmärkt bas för fortsatta studier på mastersprogram och därefter vidare forskarutbildning inom akademin.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Antal platser: 20

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-59712

Kontakt

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address