Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, Arbetsterapi, 120 hp

Detta tvärvetenskapliga program vänder sig till dig som vill arbeta med förbättringsarbete samt vårdutveckling och är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg.

Det här tvärvetenskapliga programmet vänder sig till dig som vill arbeta med förbättringsarbete samt vårdutveckling och är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård samt kommunal omsorg. Du läser ämnesspecifika kurser inom ditt huvudområde: arbetsterapi.

Om programmet

Behörighet

Denna utbildning kräver tidigare högskoleutbildning. Läs mer om behörighet

Programmet är upplagt med gemensamma kurser i forskningsmetodik och förbättringsarbete. Kurserna i förbättringsarbete fokuserar på ledarskap, hälsoekonomi, utvärderingsmetoder och evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård. Du läser även ämnesspecifika kurser inom ditt huvudområde, arbetsterapi. Du kan som student följa programmet i sin helhet på halvfart, men såväl de gemensamma som specifika kurserna inom programmet kan sökas som fristående kurser vilket möjliggör en flexibel studietakt. Du som har magisterexamen kan ansöka om att få tillgodoräkna godkända relevanta kurser.

Målet för masterprogrammet är att förbereda dig för utbildning på forskarnivå, fördjupa din professionskunskap samt förmåga att leda förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Kunskaper i ledarskap, hälsoekonomi, utvärderingsmetoder och evidensbaserat arbetssätt är viktiga för att kunna garantera patientsäkerheten och utveckla kvaliteten i vård och omsorg.

Utbildningsplan Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, Arbetsterapi, 120 hp

Mer information

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med förbättringsarbete samt vårdutveckling och är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård samt kommunal omsorg.

Programmet är upplagt med gemensamma kurser i förbättringsarbete som fokuserar på ledarskap, hälsoekonomi, mätmetoder och evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård. Du läser även ämnesspecifika kurser inom ditt huvudområde (arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap), och gemensamma kurser inom forskningsmetodik. Du kan som student följa programmet i sin helhet på halvfart, men såväl de gemensamma som specifika kurserna inom programmet kan sökas som fristående kurser vilket möjliggör en flexibel studietakt.

Målet för masterprogrammet är att förbereda dig för utbildning på forskarnivå, fördjupa din professionskunskap samt förmåga att leda förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Utbildningen leder till en masterexamen om 120 högskolepoäng. Efter studier om 60 högskolepoäng kan etappavgång ske med en magisterexamen.

Examen

Magisterexamen, Masterexamen

Karriär

Med en masterexamen i arbetsterapi med fokus på förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter har du kunskaper och förutsättningar för att ta en ledande roll i utformningen av arbetet inom komplexa organisationer. Programmet leder också till behörighet för fortsatta studier på forskarnivå.

Anmälan

Nivå: Avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Halvfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet arbetsterapi eller legitimation som arbetsterapeut utfärdad av Socialstyrelsen. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod och ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-79720

Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address