Teaterpedagogprogrammet, 180 hp

Teaterpedagogprogrammet ger dig utbildningen för att arbeta med teaterkonstnärliga och pedagogiska processer i grupper med barn, ungdomar eller vuxna och omsätter konstnärliga idéer till sceniska uttryck.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6).

eller

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

I programmet får du utveckla dina kunskaper i teaterpedagogik, skådespeleri, röst & rörelse, dramatisk text, regi, ledarskap och grupprocesser samt projektledning, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud. Du arbetar med teaterövningar och improvisationer på golvet. Undervisningen organiseras ofta som sceniska projekt; du möter publik både på Musikhögskolan och ute i andra verksamheter. Du läser, skriver och diskuterar. Du träffar gästlärare, gör studiebesök och ser föreställningar. Du får utveckla kunskaper om sociala relationer, lärande och kommunikation. Du får fördjupa dig i teaterpedagogikens område där mötet mellan konstnärligt arbete och pedagogik står i centrum. Under två femveckorsperioder har du verksamhetsförlagd utbildning i någon teaterpedagogisk verksamhet. Här får du både teoretiska och praktiska kunskaper från yrkeslivet.

Utbildningen riktar sig framförallt till dig som vill utveckla grundläggande teknisk och konstnärlig färdighet inom scenkonstområdet och som vill växa i det egna konstnärskapet men framförallt för att kunna leda andra. Vi tror att våra sökande har någon form av teaterbakgrund. Det kan vara från estetiska programmet, folkhögskola, kulturskola, föreningsliv eller folkbildning.

Utbildningsplan Teaterpedagogprogrammet, 180 hp

Mer information

Hela teaterpedagogutbildningen ges på Musikhögskolan – Institutionen för musik och teater – en kreativ miljö med goda möjligheter till samverkan mellan konstarterna. Du undervisas av erfarna lärare med hög scenkonstnärlig kompetens och passion för teater och undervisning. Du har tillgång till våra fantastiska lokaler dygnet runt.

Studiegång

Termin 1

Den första terminen på programmet får du en introduktion till några av teaterpedagogikens arbetsformer. Du läser också en kurs om estetik och scenkonst. I andra delkurser får du lära dig om skådespelarens arbete och att arbeta praktiskt med den dramatiska berättelsen.

Termin 2

Den andra terminen arbetar vi med samverkan mellan konstformerna. Ett praktiskt projekt genomförs i skolan, förskolan eller kulturskolan. En delkurs ger dig en praktisk och teoretisk bas för regiarbete. En annan kurs ger fortsättning på skådespelarens arbete. Ett projekt genomförs där vi möter publik med forumteater.

Termin 3

Tredje terminen fokuserar på scenens visuella design. Scenografi, mask och kostym och ljus mm. är scenkonstnärliga visuella uttrycksformer där du får utveckla kunskap och färdigheter om teknik och metoder. Dessa kunskaper och färdigheter kopplas till ett sceniskt projekt. Terminen innehåller också bland annat VFU – verksamhetsförlagd utbildning i någon teaterpedagogisk verksamhet. Du får både teoretiska och praktiska kunskaper från yrkeslivet.

Termin 4

Den fjärde terminen arbetar du med den dramatiska textens uppbyggnad och form med utgångspunkt i pjäser från olika historiska epoker. Med en vald pjästext som grund genomförs en scenisk produktion. Här ligger fokus även på skådespelarens och regissörens arbete. Även denna termin har du VFU och du fortsätter utveckla din yrkesprofession som teaterpedagog.

Termin 5

Den femte terminen domineras av arbetet med en större scenisk produktion. Du får också särskilda kurser om produktionsplanering, om ljud och musik och om att skriva och bearbeta dramatisk text. 

Termin 6

Den sjätte och sista terminen inleds med vetenskapsteori och forskningsmetodik och terminen avslutas med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng där du får fördjupa dig sig i någon del av programmets kunskapsområden.

Sökanden

Våra sökande har ofta har någon form av teaterbakgrund. Det kan vara från estetiska programmet, folkhögskola, kulturskola, föreningsliv eller folkbildning.

Läs mer om Teater på Musikhögskolan

Följ oss på facebook: www.facebook.com/Teaterpedagogprogrammet

Examen

Kandidatexamen

Karriär

Som teaterpedagog arbetar du både med barn, unga och vuxna. Du arbetar till exempel i skolan, i kulturskola, folkbildning och det fria kulturlivet, teater och kulturinstitutioner, organisationer och besöksnäring. Du arbetar pedagogiskt inom scenkonstområdet med att leda andra i teaterkonstnärliga processer.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Antal platser: 24

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6).

eller

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-49800

Kontakt

Musikhögskolan

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Jens Remfeldt