Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Profil Strategi och entreprenörskap

Strategi och entreprenörskap

Ny profil

Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet erbjuder dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Från och med höstterminen erbjuds en ny profil  med inriktning mot strategi och entreprenörskap. Profilen är utvecklad för att hjälpa dig som vågar drömma stort och som vill vara med och skapa och utveckla framtidens företag.

En profil som beaktar affärsvärldens nya förutsättningar

Digitalisering, globalisering, nya affärsmodeller och ändrade prioriteringar bland kunder, samarbetspartners, leverantörer och anställda medför att gamla företagsmodeller ständigt utmanas, samtidigt som samma utveckling skapar många nya möjligheter. Detta gäller befintliga företag likväl som nyetablerade aktörer. Som framtidens företagsledare behöver du kunna fatta beslut i komplexa och föränderliga situationer, tackla utmaningar ingen känner till idag och bygga upp kreativa miljöer för att tillsammans med kunder, samarbetspartners, leverantörer och anställda utveckla företag och affärsidéer som påverkar näringslivets utveckling. Profilen fokuserar på det befintliga företagets affärsförnyelse och nyföretagandets möjligheter. Ett utmärkande drag i dagens och framtidens företagande är hur nya affärsmodeller skapas, hur individer blir allt viktigare aktörer i affärslivet, och hur individualisering och utveckling springer ifrån dagens styrmodeller.

Avancerat kurspaket

När du väljer profilen strategi och entreprenörskap erbjuds du ett paket av kurser som lägger grunden för att förstå och fatta beslut i komplexa situationer kring företagets kort- och långsiktiga utveckling. Profilens kärnkurser lägger stor vikt vid att utrusta studenterna med relevanta verktyg för att systematiskt identifiera nya affärsmöjligheter samt att förstå vilka kritiska frågor som behöver ställas och hur företaget bygger kompetenser för fortgående utveckling. Teori och praktik blandas för att inte bara ge modellerna, utan också förstå vad som händer på riktigt när abstrakta idéer omsätts i handling.

Profilen Strategi och entreprenörskap innehåller följande kurser:
  Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Termin 1 Industriell marknadsföring, 7,5 hp Internationell marknadsföring, 7,5 hp Ledning och styrning av tjänsteprocesser, 15 hp
Termin 2 Affärsförnyelse och tillväxt, 15 hp Strategi, 7,5 hp
Strategisk företagsutveckling i praktiken, 7,5 hp
Termin 3 CSR - Företagsetik, 7,5 hp Entreprenörskapets ekonomi och politik, 7,5 hp Vetenskaplig analys, 7,5 hp
Företagsekonomisk samhällsanalys, 7,5 hp
Termin 4 Självständigt arbete II, 30 hp