Psykologprogrammet, 300 hp

Programmet är en professionsutbildning som leder fram till en psykolog­examen. Studierna sker inom ämnesområdet psykologi. Efter examen gör du ett års praktisk tjänstgöring (PTP) för att sedan ansöka om legitimation som psykolog hos Socialstyrelsen.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Psykologprogrammet är en femårig generalistutbildning, som innefattar studier inom ämnesområdet psykologi ur många olika perspektiv.

Psykologprogrammet i Örebro karaktäriseras av ett fokus på prevention, det vill säga förebyggande insatser. Det förekommer dels inom utvecklingspsykologi där du tidigt i utbildningen bland annat får teoretiska och praktiska kunskaper inom preventionsvetenskap. Fokus på prevention förekommer också senare i programmet, bland annat avseende insatser som främjar psykisk och fysisk hälsa och förebygger ohälsa hos ungdomar och vuxna samt förebyggande insatser på arbetsplatser och i organisationer.

När det gäller verksamhetsförlagd utbildning får du på psykologprogrammet i Örebro den långa psykologpraktiken under programmets sjätte termin. Därefter tränas du i praktiskt psykologarbete under patientarbetet på universitetets egen psykologmottagning. När du lär dig psykologisk behandling läggs stor vikt vid ett vetenskapligt förhållningssätt, där du själv lär dig att välja insatser baserat på tillgänglig vetenskapligt förankrad kunskap samt att utvärdera hur bra dina insatser fungerar.

Examen

Psykologexamen

Karriär

Psykologer arbetar inom psykiatri, somatisk verksamhet och på vårdcentraler, samt inom kriminalvården. På universitet arbetar psykologer med utbildning och forskning. I förskola och skola utreder psykologer individärenden och handleder personal. Inom försvaret kan psykologer arbeta med bland annat urval. Psykologer är också verksamma inom arbetsliv och organisationer.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Vårterminen 2019

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Antal platser: 35

Urval: B/P (%): 40/60

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).


Anmälan öppnar 2018-09-17

Anmälningskod: ORU-39805

Kontakt

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address