Civilekonomprogrammet, 240 hp

Civilekonomprogrammet ger dig möjligheten till bred kompetens inom flera områden. Huvudområdena är företagsekonomi och nationalekonomi. Som civilekonom finns det en framtida yrkeskarriär inom ett flertal områden i arbetslivet.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

• God arbetsmarknad
• Civilekonomexamen
• Stark sammanhållning i studentgrupper

Under första året läser du både företagsekonomi och nationalekonomi och väljer sedan inför år två vilket som skall bli ditt huvudämne. Parallellt läser du också statistik och juridik. Företagsekonomi handlar om företagande och företagsledning och du studerar affärsutveckling, marknadsföring, personal- och ledningsfrågor, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi handlar om samhällsekonomi, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation.

Programmet har också en valfri termin där du kan läsa kurser i andra ämnen, välja utlandsstudier eller göra praktik.
Du fördjupar dig i ditt huvudämne under år tre och fyra. I företagsekonomi kan du välja mellan redovisning, organisation/ledarskap, marknadsföring, ekonomistyrning och finansiering. I nationalekonomi läser du mikroekonomi, makroekonomi, hälsoekonomi, miljöekonomi och finansiell ekonomi.

Utbildningsplan Civilekonomprogrammet, 240 hp

Examen

Civilekonomexamen, Ekonomie kandidatexamen

Karriär

Efter utbildningen kan få jobb som revisor, redovisningsekonom, controller, marknadsförare, säljare, inköpare, affärsutvecklare, finansekonom, finansanalytiker, banktjänsteman, nationalekonom, HR-specialist, konsult och/eller chef.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Vårterminen 2019

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Antal platser: 80

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-29812

Kontakt

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address