Högskoleingenjör, Maskinteknik, 180 hp

En bred utbildning för dig som vill arbeta i teknikföretag eller som konsult med exempelvis produkt- och produktionsutveckling, konstruktion, beräkning, inköp och försäljning. I samarbete med andra utvecklar du framtidens produkter och system.

Om programmet

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Maskinteknik är ett brett teknikområde som kontinuerligt utvecklas. Som maskiningenjör har du ett brett tekniskt kunnande och är med och tar fram lösningar för framtidens produkter och tillverkningssystem.

Utbildningen ger dig kunskaper inom flera olika tekniska ämnesområden och därmed en god förberedelse för ett varierat ingenjörsarbete. Exempel på sådant du kommer att läsa är mekanik, hållfasthetslära, solidmodellering och ritteknik, kvalitetsutveckling, hållbar utveckling, tillverkningsteknik, produktionsteknik och lean, elteknik, energiteknik, entreprenörskap och företagande, konstruktionsteknik och produktutveckling. Efter avslutad utbildning har du ett brett kunnande inom maskinteknik och kan följa utveckling och forskning inom ämnet.

Under "Mer information" hittar du svar på vanliga frågor och en förteckning över alla kurser som ingår i programmet.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Maskinteknik, 180 hp

Mer information

FRÅGOR och SVAR om utbildningen 

 


Vem ska söka utbildningen och varför?

Du är kreativ och nyfiken och intresserad av förstå och kunna utveckla produkter och processer. Du attraheras av utbildningens bredd och den tekniska överblick som den ger. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb.

Tillbaka till alla frågor


Vad är kännetecknande för Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet?

Det finns likheter och skillnader mellan utbildningar vid olika lärosäten. Det som vi skulle säga kännetecknar utbildningen vid Örebro universitet är:

  • Ingenjörsarbete genom utvecklingsprojekt tillämpas tidigt i utbildningen och ger samtigt färdighet inom projektstyrning, problemlösning, kommunikation/retorik mm.
  • En utbildning genomförd i samarbete med näringslivet och som ger relevanta kompetenser.
  • En bred maskinteknisk ingenjörsutbildning som innehåller konstruktion, materialval, produkt- och produktionsutveckling, samt även angränsande områden av betydelse så som elteknik och energiteknik.
  • Närhet till forskargrupper och samarbetsföretag.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Det innebär exempelvis att tekniska kunskaper och ingenjörsfärdigheter ges relativt stor plats i programmet.

Tillbaka till alla frågor


Får jag jobb efter utbildningen?

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser bör i alla fall vara goda.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, så har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Lättast att få jobb har dock ingenjörer med yrkeserfarenhet. Som nyutbildad stärker du din position genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenhet i projektkurser, examensarbete mm. Det kontaktnät du på så sätt har möjlighet att bygga upp är också betydelsefullt.

Tillbaka till alla frågor


Vilka kurser ingår?

Som i alla ingenjörsutbildningar så ingår matematik. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik. kurser inom konstruktion, produkt- och produktionsutveckling ger utbildningen dess profil

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, fördjupningsklassificering m.m. se programmets utbildningsplan. Med reservation för felskrivningar, det är utbildningsplanen som är det bindande dokumentet.

Termin 1
Solidmodellering och ritteknik, 7,5hp
Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15hp
Ingenjörsmetodik M, 7,5hp
Termin 2
Mekanik och hållfasthetslära, grundkurs, 7,5hp
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5hp
Teknik & samhälle I utveckling, 7,5hp
Mekanik och hållfasthetslära med FEM, 7,5 hp
Termin 3
Elteknik M, 7,5 hp
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp
Konstruktionsteknik, 7,5 hp
Energiteknik M, 7,5 hp
Termin 4
Tillverkningsteknik, 7,5 hp
Geometrisk modellering och simulering, 7,5 hp
Produktutveckling, 7,5 hp
Formningsteknik, 7,5 hp
Termin 5*
Produktionsteknik & lean, 7,5 hp
Juridik för företagande, 7,5 hp
eller
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Valfri kurs inom maskinteknik 7,5 hp **
Systemkonstruktion, projektkurs, 7,5 hp
eller
Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs, 7,5 hp
Termin 6
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp
Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning, 7,5 hp
eller
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp

* Termin 5 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

** Utbudet av valfria kurser kan komma att variera. Just nu finns bl.a. följande kurser att välja bland:
- Systemkonstruktion, projektkurs
- Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs
- Marknadsstyrd idé- och produktutveckling
- Konstruktion och tillverkning av svetsade produkter

Tillbaka till alla frågor


Vilka möjligheter att plugga utomlands finns?

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Tillbaka till alla frågor


Behöver jag vara bra på matematik?

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 15 högskolepoäng matematikkurser, men matematik tillämpas också i andra kurser.

Tillbaka till alla frågor


Jag behöver repetera matematik. Tips?

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka, vecka 35, varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.
Information om introduktionsveckan: Matematik, introduktionskurs.

Tillbaka till alla frågor


När börjar studierna?

Höstterminen 2018 inleds studierna på måndagen den 27 augusti med en introduktionskurs i matematik. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter.

På måndagen den 3 september startar de första obligatoriska kurserna i programmet - Solidmodellering och ritteknik, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Antagna studenter meddelas om scheman och annan nödvändig information innan studierna börjar.

Tillbaka till alla frågor


Hur gör jag om jag saknar behörighet?

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Till mer information om Tekniskt basår.

Tillbaka till alla frågor


Vilken är skillnaden mellan högskole- och civilingenjörer?

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Tillbaka till alla frågor


Kan jag plugga vidare efter utbildningen till högskoleingenjör?

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå vid något svenskt eller utländskt lärosäte. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser, upp till totalt 30 hp matematik.

Tillbaka till alla frågor


Vill jobba som chef eller projektledare, är det här utbildningen för mig?

Möjligen, men rådet är att inte ha för bråttom. Utbildningen ger dig främst kunnande och övning i att behärska metoder och verktyg för produkt- och produktionsutveckling. Du kommer att få viss vana att arbeta i projekt och känna till metoder för projektstyrning. Utöver den tekniska grunden så behandlas också utvecklingsprocesser, hållbar utveckling, ekonomi, kvalitetsutveckling, kommunikation mm. Utbildningens bredd ger tillsammans med den erfarenhet och yrkeskunnande som du får genom ditt framtida ingenjörsarbete bra förutsättningar att med tiden utvecklas mot ledande befattningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du kommer att ha kunskaper och färdigheter som ger möjlighet till en karriär i olika tekniska roller, kanske som konsult.

Tillbaka till alla frågor


Examen

Högskoleingenjörsexamen

Karriär

Möjlighet till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera. Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med exempelvis produktutveckling, konstruktion, beräkning, produktions- och kvalitetsutveckling, underhållsteknik, försäljning, inköp med mera. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag.

Anmälan

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Antal platser: 20

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).


Anmälningskod: ORU-59805

Kontakt

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address