Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Som civilingenjör med inriktning industriell ekonomi får du en helhetssyn och lär dig lösa framtidens tekniska problem. Du kommer kunna driva och leda den tekniska utvecklingen på ett internationellt industriföretag.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjörsutbildningen ger dig breda och djupa kunskaper i teknikbaserad affärsutveckling. Du lär dig maskinteknik, produkt- och kvalitetsutveckling, ekonomi, marknadsföring och organisationsutveckling. Redan från första terminen kommer du att analysera och hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Presentationsteknik, projektledning, samarbetsförmåga och nätverksbyggande är kompetenser som är nödvändiga för att bli en framgångsrik civilingenjör och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Under fliken "Mer information" hittar du svar på vanliga frågor och en kursförteckning.

Utbildningsplan Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp

Mer information

FRÅGOR och SVAR om utbildningen 


Se också intervjuer med några lärare på programmet: 

 


Vem ska söka utbildningen och varför?

Du är kreativ, nyfiken och ambitiös och ser spännande möjligheter med en utbildning som kopplar samman områden som matematik, teknik, ekonomi, marknadsföring, organisation och ledning. Du vill ta en aktiv roll och vara med och påverka och hitta hållbara lösningar för framtiden. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta jobb, med stora möjligheter att styra över din framtida inriktning.

Tillbaka till alla frågor


Vad är kännetecknande för Civilingenjör, industriell ekonomi vid Örebro universitet?

Det som kännetecknar utbildningen till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet är:

  • Hållbar utveckling och hur du som ingenjör bidrar och är viktig återkommer som en röd tråd under utbildningen.
  • Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för yrkeslivet och du har goda möjligheter att skapa kontaktnät som underlättar.
  • En utbildning utformad och genomförd i samarbete med näringslivet som ger relevanta kompetenser.
  • En sammanhållen 5-årig utbildning som ger en gedigna teknisk-naturvetenskapliga ingenjörskunskaper och färdigheter.
  • Det finns en närhet till forskargrupper och till näringslivet.
  • Du utvecklar din kommunikativa förmåga, genom återkommande undervisning i kommunikation/retorik.

Näringslivskopplingen är viktig för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Se exempel via länkarna:

Tillbaka till alla frågor


Får jag jobb efter utbildningen?

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser är goda. Efterfrågan på civilingenjörer har varit stabil och med den beredskap för utveckling och förändring som utbildningen ger så har du bästa möjliga förutsättningar på framtidens arbetsmarknad.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, så har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Du stärker dina möjligheter ytterligare genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenheter i mentorsprogram, projektkurser, examensarbete mm.

Tillbaka till alla frågor


Vilka kurser ingår?

Sammanfattningsvis kan sägas att kurser inom matematik, naturvetenskap, teknik, ekonomi, organisation och ledning ingår. Utbildningens tekniska bas är maskinteknik.

Det finns också generella ingenjörsfärdigeter som löper som en röd tråd och ingår i flera kurser under utbildningen, så som exempelvis projektstyrning, utvecklingsarbete, kommunikation/retorik, hållbar utveckling etc. Utvecklingsprojekt på ”ingenjörsvis” och med ökande komplexitet sker under hela utbildningen med start redan under första terminen.

Se Marie Gelang berätta om retorikens roll i utbildningen.

Följande kurser ingår i programmet. För fullständiga benämningar, antal högskolepoäng mm, se programmets utbildningsplan:

Termin 1
Funktioner och derivator
Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik
Linjär algebra
Industriell ekonomi
Termin 2
Integraler och differentialekvationer
Mekanik
Flervariabelanalys
Ekonomistyrning, industriell budgetering och kalkylering
Termin 3
Hållfasthetslära
Hållbar utveckling
Ellära
Termodynamik, energi- och miljöteknik
Våg- och materiefysik
Termin 4
Materiallära
Ekonomisk planering och styrning med industriella investeringar och finansiering
Konstruktionselement
Statistik och sannolikhetslära
Termin 5
Konstruktionsteknik
Juridik och etik
Tillverkningsteknik
Kvalitetsutveckling i produktionsprocesser
Termin 6
Elteknik
Elmaskiner
Industriell marknadsföring och strategi
Reglerteknik
Lean och produktionsteknik
Termin 7
Produktionsutveckling
Termin 8
Datorbaserad kalkylering och redovisning
Industriell logistik
Termin 9
Ekonomisk organisering och teknologiledning
eller
Processutveckling och innovation *
Termin 10
Examensarbete

* Termin 9 lämpar sig också för att läsa kurser vid något utländskt lärosäte genom våra utbytesavtal. Läs mer om att plugga utomlands.

Tillbaka till alla frågor


Vilken är skillnaden mellan utbildningarna till Civilekonom och Civilingenjör?

Skillnaden mellan utbildningarna är stor och består främst i att civilingenjörsutbildningen, även med inriktning industriell ekonomi, i grunden är en teknisk ingenjörsutbildning. Den innehåller även mer avancerad matematik och som också tillämpas i de tekniska kurserna. Den som studerar till Civilekonom får en mycket bredare och större del ekonomi, såväl företagsekonomi som nationalekonomi. Trots den stora skillnaden mellan utbildningarna så kan det finnas yrkesroller där du hittar både civilingenjörer och civilekonomer. Det beror då även på den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Tillbaka till alla frågor


Vilka möjligheter att plugga utomlands finns?

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Tillbaka till alla frågor


Behöver jag vara bra på matematik?

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 34,5 högskolepoäng matematikkurser, men matematik tillämpas också i andra kurser.

Tillbaka till alla frågor


När börjar studierna?

Höstterminen 2018 inleds studierna på måndagen den 27 augusti med en introduktionskurs i matematik. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter.

På måndagen den 3 september startar de första obligatoriska kurserna i programmet - Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik, 10,5 hp och Funktioner och derivator, 4,5 hp.

Antagna studenter meddelas om scheman och annan nödvändig information innan studierna börjar.

Tillbaka till alla frågor


Vilken är skillnaden mellan högskole- och civilingenjörer?

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Tillbaka till alla frågor


Vill jobba som chef eller projektledare, är det här utbildningen för mig?

Ja, kanske det, men rådet är ändå att inte ha för bråttom. Utbildningen ger dig en bra överblick över hela den industriella organisationen, dess verksamhet och produkter. Det sker genom att programmet utöver den tekniska grunden också behandlar utvecklingsprocesser, hållbar utveckling, ekonomi, logistik, marknadsföring, kommunikation mm. På så sätt har du en lämplig bakgrund för att med tiden utvecklas mot ledande befattningar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du kommer att ha kunskaper och färdigheter inom teknik, organisation och ekonomistyrning som ger möjlighet att utvecklas till specialist inom något område, kanske som konsult. Det är också en intressant karriärmöjlighet och kan vara en bra start för att senare ta steget mot en ledarroll.

Tillbaka till alla frågor


Vill jobba inom bank- och finansbranschen, är det här utbildningen för mig?

Det korta svaret är nej. Ett något längre är att programmet är en i grunden teknisk yrkesutbildning för dig som vill arbeta med både tekniska, organisatoriska och ekonomiska aspekter inom, eller med anknytning till, varu- och tjänsteproduktion eller produktutveckling.

Programmet har därför en bred maskinteknisk bas där ingenjörskompetenserna kompletteras med relevanta och särskilt utformade företagsekonomiska färdigheter för att du ska ges förutsättningar arbeta med företagets teknik, organisation och utveckling av produkter och processer.

Önskar du rikta in dig på arbete inom bank/finans eller en examen inom ekonomi så rekommenderar vi dig att istället titta närmare på en ekonom- eller civilekonomutbildning.

Tillbaka till alla frågor


Examen

Civilingenjörsexamen

Karriär

Möjlighet till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök, möjlighet till mentorskap med mera. Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med verksamheter i flera länder och med internationella kunder och samarbeten. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Antal platser: 30

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-59808

Kontakt

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address