Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Programmet riktar sig till dig som vill vara med och förbättra människors möjligheter att leva ett aktivt liv. Arbetsterapi är huvudområdet och kurser som medicin ingår i utbildningen för att ge en förståelse över hur sjukdomar kan försvåra för människor att utföra aktiviteter.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Som arbetsterapeut arbetar du med människor som på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter att utföra aktiviteter för att klara sin personliga vård, sitt boende, sitt arbete eller sin fritid. Arbetsterapeuten arbetar även med förebyggande insatser för att förhindra eller begränsa konsekvenser av åldrande, skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. I yrket ingår också pedagogiska uppgifter så som information, undervisning och handledning av exempelvis anhöriga och andra yrkesgrupper.

Utbildningen till arbetsterapeut är teoretisk, praktisk och akademisk. Huvudämnet är arbetsterapi som utgår från att ett aktivt liv har betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Du läser också kurser i medicin för att förstå hur sjukdomar, skador och åldrande kan påverka människors aktivitetsförmåga. I kurser med sociologiska, psykologiska och pedagogiska perspektiv förbereds du på att möta människor i utsatta livssituationer och tillägnar dig kunskap om förhållanden i samhället som påverkar människors liv, vardag och hälsa. Du får också bekanta dig inom vetenskapsteori och med olika forskningsmetoder inför uppsatsarbete i ämnet arbetsterapi samt kunskap om evidensbasering av arbetsterapeutiska metoder. I den verksamhetsförlagda utbildningen möter du patienter/klienter och får under handledning praktisk utbildning till ditt kommande yrke.

Utbildningsplan Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Mer information

Plugga till arbetsterapeut och var med och förbättra människors möjligheter till att leva ett aktivt liv.

Som arbetsterapeut arbetar du med barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika typer av hälsoproblem som medför begränsningar att utföra dagliga aktiviteter. Målet är att hon eller han själv ska klara sin personliga vård, sitt boende, sina fritidsintressen och arbete eller studier. I yrket ingår också information, undervisning och handledning av till exempel andra personalgrupper.

Huvudämnet i programmet är arbetsterapi som tar upp aktivitetens betydelse för människan och åtgärder för att bibehålla ­eller öka möjligheterna att utföra olika dagliga aktiviteter. Utöver arbetsterapi ingår kurser i medicin. Kurserna i medicin innehåller anatomi, fysiologi och sjukdomslära.

Fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning sker inom olika arbetsterapeutiska områden. Vi har avtal om platser med kommunerna inom Örebro län, landstingen i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala län, Värmland, Västmanland och Örebro län. Dessa har en upparbetad organisation och är väl förberedda för att ta emot studenter.

Om yrket - arbetsterapeut

Som arbetsterapeut arbetar du med barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika typer av hälsoproblem som begränsar deras möjligheter att utföra dagliga aktiviteter. Utredning, bedömning och behandling genomförs i samverkan med individen och syftar till att förebygga, förbättra eller kompensera nedsatt aktivitetsförmåga. Målet är att individen själv ska klara sin personliga vård, sitt boende, sina fritidsintressen och arbete eller studier. I yrkesfunktionen ingår också att informera, undervisa och handleda olika grupper, till exempel andra personalgrupper inom vård och omsorg.

De flesta arbetsterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården, det kan vara på sjukhus och vårdcentraler, på habiliterings- och rehabiliteringskliniker eller inom kommunernas äldre- och handikappomsorg. En del arbetar också på hjälpmedelscentral, hjälpmedelsföretag, syncentral, arbetsmarknadsinstitut, försäkringskassa med mera.

Programöversikt Arbetsterapeutprogrammet VT18

Examen

Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen

Karriär

De flesta arbetsterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom äldre- och handikappomsorg. Som arbetsterapeut kan du också arbeta inom bland annat arbetsförmedling, försäkringskassa, företagshälsovård och skola. Arbetsterapeuter är i stor utsträckning anställda inom den offentliga sektorn, men allt fler privata aktörer inom hälso- och sjukvård samt arbetsinriktad rehabilitering anställer arbetsterapeuter. Som arbetsterapeut har du också möjlighet att bli egen företagare. Efter programmet kan du läsa vidare på avancerad nivå till magister- eller masterexamen och därefter även på forskarnivå.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Vårterminen 2019

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Antal platser: 40

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-79818

Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Studievägledare: Erika Wretman

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Lis Sjöberg