Metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik, 120 hp

Är du legitimerad biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska som har jobbat ett tag och vill vidareutbilda dig? Programmet ger dig verktyg för mer avancerade uppgifter inom yrket samt förbereder för forskarutbildning och forskning.

Om programmet

Behörighet

Denna utbildning kräver tidigare högskoleutbildning. Läs mer om behörighet

Utbildningen riktar sig till dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska som vill vidareutbilda och specialisera dig.
Anmälningsalternativ Bild- och funktionsdiagnostik ger möjlighet till fördjupning i undersökningsmetoder som används inom kliniska avdelningar för röntgen, bilddiagnostik och fysiologi. Inriktningen innehåller teoretisk fördjupning och kräver att du har minst ett års yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska.

Kurserna i programmet är på distans med vissa obligatoriska intensivträffar i Örebro. En del kurser är valfria (22,5 hp) och kurserna i forskningsmetodik och design är gemensamma med andra masterprogram. För första kursen (Forskningsprocessen), planeras närvaroveckor till kalenderveckorna 38, 45 och 50. De gemensamma kurserna ges på engelska, övriga på svenska eller engelska. Examinationsuppgifterna kan göras på svenska även i dessa kurser.

Programmet innehåller ett självständigt arbete, uppsats, som omfattar 45 högskolepoäng vilket motsvarar 30 veckors arbete. Det är en stor fördel om du kan genomföra detta arbete i ett kliniskt sammanhang och därigenom ha tillgång till verksamhetsspecifika metoder.
Programmet omfattar 120 hp. En masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng, Av dessa ska minst 90 hp vara på avancerad nivå med 60 hp som en fördjupning inom ett huvudområde. I dessa ingår ett examensarbete på 45 hp. Utbildningen kan även avslutas efter 60 hp och leder då till en magisterexamen.

Utbildningsplan Metoder inom medicinsk diagnostik, Bild- och funktionsdiagnostik, 120 hp

Mer information

Programöversikt:

Här ges en översikt av de kurser som ingår i programmet. En närmare beskrivning av kursernas innehåll, de förväntade studieresultaten, upplägg och examination samt förkunskapskrav framgår av kursplanen för respektive kurs.

Programöversikt - Metoder inom medicinsk diagnostik fr.o.m. H17

Examen

Magisterexamen, Masterexamen

Karriär

Hälso- och sjukvården står inför stora pensionsavgångar och efterfrågan på personal med erfarenhet och formell kompetens är hög. Hälso- och sjukvårdens organisationer diskuterar att införa "specialisttjänster" för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på liknande sätt som vidareutbildade sjuksköterskor har. Detta är ännu inte genomfört, men genom att vidareutbilda dig kommer du att ha förberett dig för dessa förändringar på bästa sätt.

Anmälan

Nivå: Avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Halvfart

Distansutbildning

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Behörighet: Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker samt motsvarande respektive yrkesexamen om 180 högskolepoäng, där ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 eller B och Engelska 6 eller B. Därtill krävs yrkeserfarenhet som röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-79806

Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Anita Hurtig-Wennlöf