Hotell och värdskap, 180 hp

En branschorienterad utbildning för dig som har stort intresse för hospitality-området hotell, service och värdskap. Efter studierna kan du arbeta i arbetsledande positioner inom hotellverksamhet, besöksnäring och mötesindustrin.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Programmet ges vid Restaurang- och hotellhögskolan vid campus Grythyttan och bygger på kurser där såväl teoretisk som praktisk kunskap får stort utrymme. Du kommer bl.a. få lära dig att praktiskt applicera ledarskap, marknadsföring, företagsekonomi, värdskap och estetisk gestaltning. Hos oss får du utveckla ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till kunskap om service management, ledning och värdskap, för att kunna utveckla kvalitativa upplevelser inom hospitality, hotell och evenemang. Utbildningen är i grunden teoretisk och kompletteras med praktiska moment för att öka din förståelse för yrkesskicklighet, kreativitet och förmåga till nytänkande.
Five Aspects Meal Model (FAMM) har tagits fram vid Restaurang- och hotellhögskolan och utgör ett helhetsperspektiv som angreppssätt på hotell- eller restaurangupplevelse, där aspekterna är följande: rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Detta angreppssätt ger dig unika förutsättningar i en kommande yrkeskarriär.
I den kulinariska och kreativa miljön på campus Grythyttan får du en fantastisk möjlighet att utveckla de kunskaper och verktyg som krävs av den moderna nationella och internationella marknaden. Förutom undervisning av forskare och lärare på Restaurang- och hotellhögskolan, gästas programmet kontinuerligt av framgångsrika branschföreträdare. I utbildningen ingår även verksamhetsförlagda studier som innebär att du får möjlighet att lära känna branschen genom praktiska studier i Sverige eller utomlands. Sist men inte minst; hos oss utvecklar du ett värdefullt kontaktnät, vilket är A och O enligt våra tidigare framgångsrika studenter!

Utbildningsplan Hotell och värdskap, 180 hp

Mer information

Hur är programmet upplagt?

Vi erbjuder ett hotellprogram som är skräddarsytt för dig som ser en framtid i en av världens mest expansiva branscher:  hotell-och besöksnäringen. Den dynamiska utbildningen är under konstant utveckling, allt för att ligga i framkant i en expansiv och snabbt föränderlig näring. Programmet är en bransch - och karriärsorienterad utbildning för dig som brinner för hospitality, hotell, service och värdskap. Teori blandas med praktiska moment. Du utvecklar de färdigheter som krävs för att få förståelsen som helhet. Vi ger dig en stabil grund att vara och verka professionellt inom den snabbt växande nationell och internationella hotellbranschen.
Rekommenderad studiegång

Examen

Efter programmet har möjlighet att ansöka om en filosofie kandidatexamen i ämnet Måltidskunskap. För detta krävs att du läst 180 höskolepoäng varav minst 90 poäng ska vara en successiv fördjupning i ämnet måltidskunskap med ett avslutande examensarbete.

Plugga i Grythyttan?

Undrar du hur det är att plugga i Grythyttan på Restaurang- och hotellhögskolan? Här i Grythyttan finns en unik miljö och den s.k. "Grythytteandan". Studenterna på de olika utbildningarna lär av varandra och  skaffar sig ett fantastiskt nätverk, dels genom att lära känna varandra men också  genom nära kontakter med personal på RHS och företag inom besöksnäringen. Här blir du sedd av lärarna!

Läs mer "Frågor och svar" om studentlivet i Grythyttan

Vad blir jag?

Om du vill arbeta i kvalificerade och arbetsledande positioner inom hotellsektorn, konferens och mötesindustri eller tjänstsektorn i allmänhet är detta program en utmärkt bas att stå på. Programmet är karriärsorienterat och ger dig mycket goda  möjligheter att studera och utvecklas mot den expansiva besöksnäringen. Möjliga befattningar efter avslutad examen är till exempel hotellchef, konferensansvarig, Travel Manager Revenue Manager, Front Office manager, Houskeeping Manager och F&B Manager. Många av våra tidigare studenter har idag ledande befattningar både i Sverige och internationellt.

Facebook

Följ Restaurang- och Hotellhögskolan, campus Grythyttan på Facebook

Restaurang- och Hotellhögskolan (RHS)

Vad händer på RHS? Vilka jobbar där? Vad gör de som tidigare har studerat på RHS (alumner)?  På RHS egen websida hittar du mer information och nyheter om evenemang, utbildning och forskning m.m.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Karriär

Framtidens besöksnäring behöver välutbildade medarbetare då det finns ett stort behov av kunniga personer på kvalificerade positioner. Efter studierna kommer du driva utvecklingen framåt inom hotellverksamhet, besöksnäring och mötesindustri. Programmet är karriärorienterat och du kan efter erlagd kandidatexamen studera vidare på avancerad nivå. Med vetenskaplig grund har du möjlighet att analysera branschens behov och bidra till dess utveckling.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Hällefors/Grythyttan

Institution: Restaurang- och hotellhögskolan

Antal platser: 30

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet.


Inställt

Anmälningskod: ORU-69800

Kontakt

Restaurang- och hotellhögskolan

Studievägledare: Marie Valegren

Telefon: 019-30 30 00 (växel)

E-post: This is an email address