Hotell och värdskap, 180 hp

En branschorienterad utbildning för dig som har stort intresse för hospitality-området hotell, service och värdskap. Efter studierna kan du arbeta i arbetsledande positioner inom hotellverksamhet, besöksnäring och mötesindustrin.

Om programmet

Anmälan öppnar 2018-03-15

Villkor

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Programmet ges vid Restaurang- och hotellhögskolan vid campus Grythyttan och bygger på kurser där såväl teoretisk som praktisk kunskap får stort utrymme. Du kommer bl.a. få lära dig att praktiskt applicera ledarskap, marknadsföring, företagsekonomi, värdskap och estetisk gestaltning. Hos oss får du utveckla ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till kunskap om service management, ledning och värdskap, för att kunna utveckla kvalitativa upplevelser inom hospitality, hotell och evenemang. Utbildningen är i grunden teoretisk och kompletteras med praktiska moment för att öka din förståelse för yrkesskicklighet, kreativitet och förmåga till nytänkande.
Five Aspects Meal Model (FAMM) har tagits fram vid Restaurang- och hotellhögskolan och utgör ett helhetsperspektiv som angreppssätt på hotell- eller restaurangupplevelse, där aspekterna är följande: rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Detta angreppssätt ger dig unika förutsättningar i en kommande yrkeskarriär.
I den kulinariska och kreativa miljön på campus Grythyttan får du en fantastisk möjlighet att utveckla de kunskaper och verktyg som krävs av den moderna nationella och internationella marknaden. Förutom undervisning av forskare och lärare på Restaurang- och hotellhögskolan, gästas programmet kontinuerligt av framgångsrika branschföreträdare. I utbildningen ingår även verksamhetsförlagda studier som innebär att du får möjlighet att lära känna branschen genom praktiska studier i Sverige eller utomlands. Sist men inte minst; hos oss utvecklar du ett värdefullt kontaktnät, vilket är A och O enligt våra tidigare framgångsrika studenter!

Examen

Filosofie kandidatexamen

Karriär

Framtidens besöksnäring behöver välutbildade medarbetare då det finns ett stort behov av kunniga personer på kvalificerade positioner. Efter studierna kommer du driva utvecklingen framåt inom hotellverksamhet, besöksnäring och mötesindustri. Programmet är karriärorienterat och du kan efter erlagd kandidatexamen studera vidare på avancerad nivå. Med vetenskaplig grund har du möjlighet att analysera branschens behov och bidra till dess utveckling.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Hällefors/Grythyttan

Institution: Restaurang- och hotellhögskolan

Antal platser: 30

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet.


Anmälan öppnar 2018-03-15

Anmälningskod: ORU-69800

Kontakt

Restaurang- och hotellhögskolan

Studievägledare: Marie Valegren

Telefon: 019-30 30 00 (växel)

E-post: This is an email address