Läkarprogrammet, 330 hp

Läkarprogrammet ger dig en bred medicinsk kunskapsbas på en stark vetenskaplig grund. En humanistisk grundsyn, personlig och professionell mognad betonas. Karriärvägar finns inom hälso- och sjukvård, forskning, undervisning och näringsliv.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).

Programmet bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL), som tillämpas genom hela utbildningen och syftar till att förbereda dig för ett livslångt lärande. Programmet har en långt driven integration mellan teori och praktik, mellan biomedicin, klinisk medicin och de övriga kunskapsområden som utgör basen för din professionella kompetens som färdig läkare.

Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på den ohälsa som utgör dagens och morgondagens stora utmaningar, evidensbaserad hälso- och sjukvård samt på klinisk forskning. Utbildningen innehåller två självständiga vetenskapliga arbeten, som ger dig möjlighet till examen på kandidat- respektive masternivå. Möjlighet till internationellt utbyte finns framför allt med vårt samarbetsuniversitet i Glasgow.

Som student får du möta patienter redan under den första terminen. Träning i praktiska färdigheter och i rollen som läkare fortsätter sedan under hela utbildningen. Den praktiska delen av utbildningen är förlagd till vårdcentraler och sjukhusenheter inom Region Örebro län, och under den senare delen av programmet även till sjukvårdsinrättningar i Dalarna och Värmland.

Utbildningsplan Läkarprogrammet, 330 hp

Mer information

Läkarprogrammet i Örebro bygger på ett studentcentrerat lärande som syftar till att förbereda dig för ett livslångt lärande. Problembaserat lärande, PBL, tillämpas genom hela utbildningen. Programmet har en långt driven integration mellan teori och praktik, mellan biomedicin, klinisk medicin och de övriga kunskapsområden som utgör basen för din professionella kompetens som färdig läkare.

Som student får du möta patienter redan under den första terminen, och träning i praktiska färdigheter och i rollen som läkare fortsätter sedan under hela utbildningen. Den praktiska delen av utbildningen är förlagd till vårdcentraler och sjukhusenheter inom Örebro läns landsting, och under den senare delen av programmet även till sjukvårdsinrättningar i Dalarna och Värmland.

Möjlighet till internationellt utbyte finns med vårt samarbetsuniversitet i Glasgow.

Läs mer på Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen

Läkarexamen, Kandidatexamen, Masterexamen

Karriär

För att få legitimation som läkare fullgör du efter läkarexamen allmäntjänstgöring (AT) omfattande minst 18 månaders tjänstgöring och godkända prov. Efter legitimation kan du påbörja vidareutbildning, specialiseringstjänstgöring, omfattande minst fem år. Andra karriärvägar förutom tjänstgöring inom hälso- och sjukvården finns inom forskning, undervisning och i näringslivet.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Vårterminen 2019

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Antal platser: 65

Urval: B/P (%): 66/34
Bland sökande med samma meritvärde i betygsurvalet ska resultat från högskoleprovet användas som skiljekriterium före lottning.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-89807

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Studievägledare: Kristoffer Krause

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Magnus Grenegård