Innata immunförsvaret vid hälsa och sjukdom, 120 hp

Vill du lära dig mer om infektionssjukdomar och förstå varför vissa får en allvarlig, ibland dödlig, inflammatorisk reaktion vid infektioner, medan andra bara drabbas lindrigt?

Om programmet

Behörighet

Denna utbildning kräver tidigare högskoleutbildning. Läs mer om behörighet

Detta internationella masterprogram ger dig fördjupade kunskaper inom mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi samt ger dig en förståelse för funktionen av det innata immunförsvaret. Programmet är forskningsförberedande och ger dig en god plattform för forsknings- och utvecklingsarbete inom akademin, industri, myndigheter och hälso- och sjukvård. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och genomförs i samverkan med forskningsmiljön iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre) vid Örebro Universitet samt med nationella och internationella forskargrupper. Programmet är starkt förankrat i forskningen vid iRiSC vilket återspeglas i undervisningens olika moment.

Programmet fokuserar på fördjupad förståelse av immunförsvarets roll vid hälsa och sjukdom. Du kommer till exempel att studera hur immunförsvar upptäcker och avlägsnar patogena organismer samt de cellulära och molekylära mekanismer som styr aktivering och modulering av kroppens immunförsvar. Programmet ger dig goda kunskaper om och färdigheter i modernt experimentellt laboratoriearbete med metodik av relevans för forskning inom området inflammation och infektionsmedicin.

En del av programmet samläses med två andra mastersprogram och stöds av de tre starka forskningsmiljöerna inom medicin vid Örebro universitet. De gemensamma kurserna kommer att ge en bredare inblick i allmänna aspekter som påverkar folkhälsan i dagens samhälle, samt forskningsmetodik och design. Alla kurser ges på engelska.

Utbildningsplan Innata immunförsvaret vid hälsa och sjukdom, 120 hp

Examen

Masterexamen

Karriär

Efter programmet kan du söka till forskarutbildning eller arbeta med forskning och utveckling vid universitet, industri, myndigheter och hälso- och sjukvård.

Anmälan

Nivå: Avancerad nivå

Undervisningsspråk: Engelska

Programmet ges: Höstterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng inom behörighetsgivande huvudområde senast sista anmälningsdag.

Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-89800

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Studievägledare: Ina Johansson

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Allan Sirsjö