Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Instrument och ensemble, 300 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

I ämneslärarprogrammet Musik, Instrument och ensemble utbildar du dig till musiklärare med fördjupning i huvudinstrument/sång. Utbildningen ger dig behörighet att arbeta i såväl gymnasie- och grundskola som i frivillig musikverksamhet.

Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

På Musikhögskolan vid Örebro universitet är du en del av en konstnärlig och vetenskaplig miljö där du har möjlighet att samverka och musicera med studenter på musikhögskolans samtliga program.

I programmet varvas ämnesstudier i musik med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Av programmets 300 hp utgör ämnesstudierna i musik totalt 210 hp.

Som musiklärare behöver du inte bara kunna spela och sjunga själv: du behöver också vara intresserad av att arbeta med barns och ungdomars lärande i, och för, ett framtida samhälle. Därför kombinerar utbildningen praktiska studier i exempelvis ackordinstrument, ensembleledning, musikteori, röstträning och digitala verktyg med vetenskapligt grundad reflektion och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen är då förlagd till skolor där du får utvecklas i din lärarroll och uppleva skolan som arbetsplats. I slutet av utbildningen får du under handledning fördjupa eller bredda ditt musikpedagogiska intresse i ett självständigt arbete.

I fördjupningskurserna får du möjlighet att utveckla ditt eget musicerande på ditt huvudinstrument, såväl solistiskt som i ensembleform. Du får även kunskaper och redskap för instrumentalundervisning. Genom att medverka i olika konsertprojekt tränas du i att kommunicera musikaliskt uttryck och driva sceniska projekt.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik, Instrument och ensemble, 300 hp

Programmet består av kurser i:


  • Ämne 1: Musik

  • Ämne 2: Instrument och ensemble (fördjupning)

  • Utbildningsvetenskaplig kärnaTermin 1 och 2
De två första terminerna ägnas åt ditt förstaämne och innehåller kurser som ger grundläggande musiklärarkunskaper samt musikpedagogik. Termin 2 innehåller bland annat fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Termin 3
Denna termin består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna och läses tillsammans med andra lärarstudenter på universitetet. Kursen innehåller bland annat fem veckors VFU.

Termin 4
Den fjärde terminen på programmet börjar du med ditt andraämne.

Termin 5

Termin 5 ägnas åt studier i förstaämnet och innehåller bland annat fem veckors VFU. Under denna termin kan det finnas möjlighet till utbytesstudier.

Termin 6
Den sjätte terminen delas mellan dina två ämnen. Terminen inleds med en kurs i förstaämnet och avslutas med en kurs i andraämnet.

Termin 7
Hela denna termin ägnas åt ditt andraämne. Under terminen kan det finnas möjlighet till utbytesstudier.

Termin 8
Termin 8 inleds med studier inom utbildningsvetenskaplig kärna och avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp i ditt andraämne.

Termin 9
Denna termin ägnas åt kurser i förstaämnet, och innehåller bland annat ett självständigt arbete om 15 hp.

Termin 10
Programmets sista termin läser du inom utbildningsvetenskaplig kärna. Terminen innehåller bland annat fem veckors VFU.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 35

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Annika Danielsson

Utbildningen förbereder för undervisning i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9. Dessutom ger den behörighet att arbeta i grundskolans övriga stadier med ämnet musik. Utbildningen är också det naturliga valet för dig som vill arbeta i musik- och kulturskola eller annan musikpedagogisk verksamhet med instrumental-/sång- och ensembleundervisning.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address