Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (Inställt)

Vill du vara med och utveckla framtidens naturvetenskapliga lösningar? Programmet ger dig de verktyg som du behöver för att utveckla biologiska innovationer och bidra till ett hälsosammare och mer hållbart samhälle.

Närbild på student som undersöker något.

Inställt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D

Det finns ett stort behov av biologer med gedigna ämneskunskaper och en förmåga att omvandla grundvetenskapliga upptäckter till innovationer som kan vara samhället till gagn. Med en biovetenskaplig utbildning kan du bidra till ett hållbart samhälle som kan möta de globala utmaningar som vi står inför. Utbildningen täcker ett brett område inom biologi och kemi men innehåller även kurser inriktade på att omvandla grundkunskaperna till nya lösningar och innovationer som kan bidra till att uppfylla Sveriges och WHO:s miljömål för att bättre ta vara på världens resurser.

Målet med programmet är att utveckla din vetenskapliga kompetens i kombination med dina färdigheter inom biologisk innovation för att maximera din förmåga att utnyttja vetenskapliga framsteg i samhällets tjänst och i konkurrenskraftiga kommersiella miljöer. Kunskap inom biologi kombinerat med innovation kommer även att vara ytterst värdefull för din framtida konkurrenskraft inom näringslivet.

Under programmets ges möjlighet att möta och skapa kontakter med ledare från näringslivet. Dessa kontakter kommer sedan att vara ett centralt tema för utbildningen. Undervisningen leds av lärare som bedriver forskning inom ramen för utbildningen och kompletteras av ledare från näringslivet som bidrar med sina praktiska erfarenheter. I utbildningen arbetar vi även med personlig professionell utveckling för att stärka din förmåga att kommunicera med din omvärld.

Undervisningen sker på svenska och engelska

Utbildningsplan Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap, 180 hp

Första året startar med en introduktion till biologi och professionell utveckling. Därefter ingår grundläggande kemi under höstterminen. Den andra terminen studerar man mekanismer från molekyl till cell och avslutar med en kurs i biovetenskaplig innovation.

Andra året fortsätter med utvecklingsbiologi och fysiologi. Efter detta övergår programmet till att studera hur biologi används i samhället. Detta inbegriper studier av grundläggande principer för hur kemiska och biologiska ämnen kan skada människor, djur och växter. Med de nya metoder som har börjat tas i bruk kan vi få information om samtliga geners, proteiners och metaboliters roller och reglering. Vi ger därför extra tyngd åt de nya cell- och datorbaserade metoder som utvecklats och som nu kan användas för riskbedömning. Eftersom de datorbaserade metoderna som används kräver ett visst matematisk kunnande ger vi en introduktionskurs i matematik före bioinformatikkursen. Båda dessa ges på halvfart för att ge mer utrymme för reflektioner.

Tredje året har fokus på tillämpningar inom biologi och innehåller kurser inriktade på miljöproblem, funktionella livsmedel och cirkulär ekonomi i samklang med en hållbar utveckling inom hälsa och miljö. Programmet avslutas med en kurs i innovation ur ett livscykelperspektiv, en kurs i professionell utveckling och ett självständigt arbete.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Naturvetenskaplig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Per-Erik Olsson

Specialkompetens inom naturvetenskaplig innovation är väldigt eftersökt inom näringslivet. Arbetsområden omfattar miljösektorn, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och arbete på myndigheter. Förutom en stark grundvetenskaplig biologisk utbildning är programmet därför även inriktat på utveckling av biologisk innovationsförmåga. Under utbildningen kommer de samspel och processer som sätter innovationer i centrum för en hållbar utveckling att presenteras. Vidare ger utbildningen också en utmärkt bas för fortsatta studier på mastersprogram och därefter vidare forskarutbildning inom akademin.

Fram till nu har många aktörer i näringslivet upplevt att steget varit stort mellan utbildning och den verklighet som gäller i arbetslivet inom området, och det har funnits en efterfrågan på en utbildning som kan hjälpa till att överbrygga gapet.

Programmet är det första i sitt slag i Sverige och har utvecklats i dialog med olika samhällsinstitutioner, inklusive svenskt näringsliv. Utbildningen har ett nära samarbete med näringslivet, både genom besök och föreläsare.

Termin 1
Introduktion till biologi och professionell utveckling 7,5 hp
Allmän kemi 7,5 hp
Organisk och analytisk kemi 7,5 hp
Biokemi 7,5 hp

Termin 2
Molekylärbiologi och genetik 7,5 hp
Prokaryot cellbiologi 7,5 hp
Eukaryot cellbiologi 7,5 hp
Innovation och entreprenörskap i biologi 7,5 hp

Termin 3
Utvecklingsbiologi och fysiologi 15 hp
Mekanistisk toxikologi och miljöfarmakologi 15 hp

Termin 4
Matematik och statistik för naturvetare 7,5 hp
Bioinformatik och systembiologiska metoder 7,5 hp
Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling, 15 högskolepoäng

Termin 5
Kroniska sjukdomars biologi 7,5 hp
Infektionssjukdomars biologi 7,5 hp
Tillämpad biologi 7,5 hp
Läkemedelsutveckling 7,5 hp

Termin 6
Företagsekonomi, entreprenörskap och kreativ idéutveckling i biovetenskap 7,5 hp
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap 7,5 hp
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi 15 hp

Om du är kreativ och nyfiken på att upptäcka nya sätt att använda dina biologikunskaper så passar programmet dig väl. Programmet ger samma grunder som ett vanligt biologiprogram men tränar också förmågan till att tänka innovativt och utifrån affärsnytta.

Vi har inte minskat mängden biologiundervisning, istället har vi integrerat den med undervisning om hur man upptäcker och tar vara på nya idéer.

I det Biovetenskapliga programmet har vi kurser med fokus på naturvetenskapliga upptäckter och nyskapande och det finns inte i några andra biologiprogram eller företagsekonomiprogram.

Om du ska jobba inom ett företag är det viktigt att förstå hur ett företag fungerar. Den kunskapen ger dig fördelar redan när du söker jobb på företag. Med en vanlig biologiutbildning måste du lära dig detta efteråt och företaget måste kanske satsa pengar på att utbilda dig i dessa aspekter av arbetslivet.

Forskning handlar om att upptäcka och föra kunskapen framåt. Förmågan att göra detta är grunden för både forskning och att föra ut nya upptäckter på en marknad.

Framtidens ekonomi kommer till stor del att handla om att föra ut nya biologiska upptäckter på marknaden. Samtidigt finns det ett enormt behov av kompetenta biologer för att utföra avancerade analyser inom näringslivet. Detta ger stora möjligheter för dig som vill vara med och påverka utvecklingen genom att starta eget. Örebro universitet erbjuder rådgivning genom hela processen från idé till färdig produkt.

Under utbildningen kommer du att träffa företagsledare från olika branscher, och möjligheten till examensarbete och en framtid inom t.ex. läkemedel, livsmedel, miljö och tillverkningsindustri är väldigt goda.

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmets sista termin utomlands.

Det finns några utbildningar i t.ex. Nederländerna, England och USA. Men de flesta utbildningar som finns riktar sig till studenter som redan har en fil. kand. examen efter tre års studier i naturvetenskap på universitet.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Nicole Stylin

Varför sökte du programmet Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap?
Jag har alltid varit intresserad av naturvetenskapliga ämnen. På högstadiet var biologi mitt favoritämne och jag älskade att lära mig hur djur och kroppen fungerar. På gymnasiet läste jag Natur och Management på Thoren Business School i Örebro. Efter studenten ville jag inte plugga vidare, så jag började  jobba direkt. Efter fyra kände jag mig nyfiken på att göra något helt annat, så jag kolla runt på kurser och program på Örebro universitet. Jag hittade ett nystartat program där man läser blandade kurser som inkluderar biologi och entreprenörskap. Det kändes perfekt för mig, eftersom jag kan få kunskap från flera delar inom naturvetenskap samtidigt som jag får utmana mig själv och vara innovativ.

Jag hade ingen tanke om att söka utbildning i någon annan stad, jag är hemmakär och kände mig inte redo att flytta.

Vad är det bästa med ditt program?
Vi får lära oss allt från mikrobiologi till hur man bäst säljer en egen produktidé med hjälp av etos, patos och logos. Programmet täcker många bitar och för en del kan det vara jobbigt att inte få lära sig allt om några få ämnen. Men vi lär oss istället det viktigaste i flera ämnen. Inte nog med att jag har fått mycket kunskap i bagaget, jag har även utvecklats på det personliga planet. Från att inte ha klarat av att prata inför klassen, till att idag vara engagerad och börjar känna mig bekväm framför en publik.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Gemenskap, glädje och hemma.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet sparkas igång med en rolig och intensiv introduktion, som jag personligen tycker är en självklarhet att delta på. På campus finns något för alla och det händer alltid något. Inte minst är Örebro en fantastisk studentstad med nära till naturområden.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag kan tänka mig att jobba på labb, med att ta prover eller bakterieodlingar. Men först ska jag fokusera på att bli klar med studierna och fundera på om jag ska läsa vidare, eller om jag vill börja jobba. Eftersom vi är första årskullen som tar examen från programmet, så blir arbetsmarknaden lite av ett främmande område. Jag kommer nog att testa mig fram och se var jag trivs bäst.

Tips till blivande studenter?
Till en början handlar mycket om att hitta på campus, lära sig om studieteknik och träffa nya människor. Efter det ska man lära sig hur man lägger upp sin studietid och att inte glömma bort fritiden. Gå till exempel med i en träningsgrupp, det gör vardagsträningen mycket roligare. Sen får man inte glömma bort att utforska Örebro. Det är en otroligt mysig stad som har väldigt mycket att erbjuda.