Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Vill du vara med och utveckla framtidens naturvetenskapliga lösningar? Programmet ger dig de verktyg som du behöver för att utveckla biologiska innovationer och bidra till ett hälsosammare och mer hållbart samhälle.

Närbild på student som undersöker något.
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D

Det finns ett stort behov av biologer med gedigna ämneskunskaper och en förmåga att omvandla grundvetenskapliga upptäckter till innovationer som kan vara samhället till gagn. Med en biovetenskaplig utbildning kan du bidra till ett hållbart samhälle som kan möta de globala utmaningar som vi står inför. Utbildningen täcker ett brett område inom biologi och kemi men innehåller även kurser inriktade på att omvandla grundkunskaperna till nya lösningar och innovationer som kan bidra till att uppfylla Sveriges och WHO:s miljömål för att bättre ta vara på världens resurser.

Målet med programmet är att utveckla din vetenskapliga kompetens i kombination med dina färdigheter inom biologisk innovation för att maximera din förmåga att utnyttja vetenskapliga framsteg i samhällets tjänst och i konkurrenskraftiga kommersiella miljöer. Kunskap inom biologi kombinerat med innovation kommer även att vara ytterst värdefull för din framtida konkurrenskraft inom näringslivet.

Under programmets ges möjlighet att möta och skapa kontakter med ledare från näringslivet. Dessa kontakter kommer sedan att vara ett centralt tema för utbildningen. Undervisningen leds av lärare som bedriver forskning inom ramen för utbildningen och kompletteras av ledare från näringslivet som bidrar med sina praktiska erfarenheter. I utbildningen arbetar vi även med personlig professionell utveckling för att stärka din förmåga att kommunicera med din omvärld.

Undervisningen sker på svenska och engelska

Utbildningsplan Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap, 180 hp

Första året startar med en introduktion till biologi och professionell utveckling. Därefter ingår grundläggande kemi under höstterminen. Den andra terminen studerar man mekanismer från molekyl till cell och avslutar med en kurs i biovetenskaplig innovation.

Andra året fortsätter med utvecklingsbiologi och fysiologi. Efter detta övergår programmet till att studera hur biologi används i samhället. Detta inbegriper studier av grundläggande principer för hur kemiska och biologiska ämnen kan skada människor, djur och växter. Med de nya metoder som har börjat tas i bruk kan vi få information om samtliga geners, proteiners och metaboliters roller och reglering. Vi ger därför extra tyngd åt de nya cell- och datorbaserade metoder som utvecklats och som nu kan användas för riskbedömning. Eftersom de datorbaserade metoderna som används kräver ett visst matematisk kunnande ger vi en introduktionskurs i matematik före bioinformatikkursen. Båda dessa ges på halvfart för att ge mer utrymme för reflektioner.

Tredje året har fokus på tillämpningar inom biologi och innehåller kurser inriktade på miljöproblem, funktionella livsmedel och cirkulär ekonomi i samklang med en hållbar utveckling inom hälsa och miljö. Programmet avslutas med en kurs i innovation ur ett livscykelperspektiv, en kurs i professionell utveckling och ett självständigt arbete.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Naturvetenskaplig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Specialkompetens inom naturvetenskaplig innovation är väldigt eftersökt inom näringslivet. Arbetsområden omfattar miljösektorn, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och arbete på myndigheter. Förutom en stark grundvetenskaplig biologisk utbildning är programmet därför även inriktat på utveckling av biologisk innovationsförmåga. Under utbildningen kommer de samspel och processer som sätter innovationer i centrum för en hållbar utveckling att presenteras. Vidare ger utbildningen också en utmärkt bas för fortsatta studier på mastersprogram och därefter vidare forskarutbildning inom akademin.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address