Hospitality management, 180 hp

Starttermin: Hösten 2020 (Inställt)

Vill du lära dig det senaste inom ledarskap, styrning, service och företagsutveckling? Programmet Hospitality Management utvecklar dig till ledare och ger dig insikt, kunskap och verktyg att leda och utveckla hotell- och restaurangbranschen.

En man i kostym står i en trappa med namnskylt från ett hotell

Inställt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

Programmet Hospitality Management har ett tydligt fokus på ledarskap. Hotell- och restaurangbranschen samt hela besöksnäringen utvecklas i en rasande fart och behovet av ledarskap och styrning är stort. Programmet är framtaget i samarbete med ledande branschaktörer med inspel och influenser från internationella managementskolor inom Hospitality. Som student får du djup insikt i ledarskap, företagsekonomi, marknadsföring, service och företagsutveckling kopplat till hotell- och restaurangdrift. I samtliga kurser läggs stor vikt vid hållbarhet, såväl miljömässig som social och ekonomisk. Kurserna varvar praktiska övningar och uppgifter med teoretisk undervisning.

Under dina tre år får du arbeta med flera av de mest spännande företagen i branschen. Du tränas i att arbeta med och lösa faktiska företagsutmaningar, utvecklar nya koncept samt skriva affärs- och marknadsplaner. Som student växer du både kunskapsmässigt och som individ när du får använda dina teoretiska kunskaper i skarpt läge.

Fokus är att utbilda dig mot chef- och ledarskap, utveckla ditt personliga ledarskap och förmåga att bygga, leda team och organisationer. Du lär dig servicekvalitet och utvecklar praktiska färdigheter.

Programmet gästas kontinuerligt av inspirerande branschföreläsare och redan under studietiden skapar du professionella kontakter.

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen och med din breda kunskapsprofil är du väl förberedd inför ett spännande arbetsliv både på den svenska och internationella arbetsmarknaden.

Utbildningsplan Hospitality management, 180 hp

Hospitality Management omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en filosofie kandidatexamen med måltidskunskap och värdskap som huvudområde. Programmet inleds med kursen Måltidskunskap och värdskap, Hotell- och restaurangdrift, grundkurs 30 hp, därefter läses övriga kursen som anges under föregående rubrik. Sista terminen avslutas programmet med Måltidskunskap och värdskap, kandidatkurs om 30 hp i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Hällefors/Grythyttan

Institution: Restaurang- och hotellhögskolan

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Mats Carlbäck

Anmälningskod ORU-69000

Målet med utbildningen är att förbereda dig för en nationell eller internationell karriär inom branscher där service, ledarskap och upplevelser är centralt. Det kan handla om olika ledarskapsbefattningar eller specialistroller inom något av alla de områden som berörs inom programmet. Avsikten är att förbereda dig för en framgångsrik, utvecklande och spännande karriär där du kan utnyttja såväl kunskaper från din utbildning som det nätverk du bygger upp under dina tre år hos oss. Du får redan under studietiden stora möjligheter till kontakt med framtida arbetsgivare genom gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten.

Programmet förbereder även dig som vill studera vidare på avancerad nivå.

Du som tycker det är intressant och spännande med ledarskap, affärsutveckling och service och vill utveckla upplevelser inom bland annat hotell- och restaurangbranschen, men även andra spännande branscher.

Utbildningen har en stark förankring i branschen, såväl nationellt som internationellt med engagerade lärare, gästföreläsare och studiebesök. Du kommer att få arbeta med en rad projekt och uppgifter direkt kopplade till verklighetens frågeställningar och utmaningar.

Campus Grythyttan är en liten personlig institution. Här får du studera i en kreativ miljö mitt i den storslagna naturen i Bergslagen. Här får du dessutom ett nätverk med studenter från fyra olika utbildningar inom restaurang- och besöksnäringen.

Läs mer "Frågor och svar" om studentlivet i Grythyttan

Hotell- och restaurangbranschen är en av de snabbast växande branscherna i världen och det finns gott om framtida karriärmöjligheter, framförallt om du har en akademisk utbildning. Med kvalificerad kompetens inom ledarskap och hotell- och restaurangdrift kan du jobba både på den svenska och internationella marknaden.

Programmet bygger på ett nära samarbete med branschens mest spännande företag i form av projektarbeten, studiebesök och examensarbete. Det är en spännande och viktig period där du lär känna branschen och kan skapa ett kontaktnät inför framtida jobb.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Marie Valegren

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Mats Carlbäck

Hospitality Management programmet är en ny utbildning som startade höstterminen 2019 på Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet. Programmet är inriktat på ledarskap och styrning i besöksnäringen, som svar på en växande nationell och global efterfrågan.

– Vi har haft de stora aktörerna inom branschen som bollplank, lyssnat på vilken kompetens de efterfrågar när vi planerade programmet, säger Mats Carlbäck, lektor och programansvarig.

Förutom från forskningen och näringslivet har Mats Carlbäck och hans kolleger tagit in synpunkter från studenter och alumner. Dessutom har Handelshögskolan vid Örebro universitet, en framträdande roll och kommer att hålla kurser i ledarskap, marknadsföring, ekonomi och styrning av ett företag.

Besöksnäringen växer i Sverige och globalt. Efterfrågan på medarbetare med utbildning inom ledning, styrning och ledarskap är stor.

– Vi arrangerar en rekryteringsmässa varje år med utställare från ledande företag inom hotell- och restaurangbranschen samt övriga besöksnäringen som alla vill rekrytera våra studenter direkt efter att de har tagit examen, konstaterar Mats Carlbäck.

Utbildning på Campus Grythyttan vid Örebro universitet ger studenterna en vetenskaplig grund, med undervisning i teorier, metoder och kritiskt tänkande. Studenterna tränas genom hela utbildningen i att arbeta med kreativa utvecklingsprojekt tillsammans med aktörer inom branschen. Studenterna kommer kontinuerligt att få möta näringslivet i sina projektarbeten och genom gästföreläsare. Det är detta som studenterna möter i Grythyttan.

– En akademisk utbildning ger utvecklingsmöjligheter för den som vill göra karriäreller läsa vidare. Vi lägger stor vikt vid de teorier och strategier som behövs för att leda och kontrollera ett företag mot bättre effektivitet och tydliga hållbarhetsmål, säger Mats Carlbäck.

Foto: Hans Lundholm 
Text: Anna Asplund

Utbildningen är ett treårigt program som omfattar 180 högskolepoäng och leder till en filosofie kandidatexamen med måltidskunskap och värdskap som huvudområde. Studierna är förlagda på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och startar höstterminen 2019.