Master- och påbyggnadsprogram 2017

På våra magister- eller masterprogram får du fördjupa dig inom ditt kunskapsområde och du lägger grunden för en forskarutbildning. Många av utbildningarna ges på engelska och du läser ibland tillsammans med studenter från hela världen. Den internationella profilen ger dig goda möjligheter att skapa ett internationellt nätverk. För att vara behörig att söka ska du ha en grundutbildning på minst 180 högskolepoäng.

NivåStudietakt


Distansutbildning

Undervisningsspråk

Medicin och vård