Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (Inställt)

Sättet som människor interagerar med och tänker om musik har förändrats drastiskt i och med utvecklad teknologi. Men hur kan vi förstå och forska om hur musik skapas, används och lyssnas på i ett alltmer digitaliserat samhälle?

Närbild på gitarr.

Inställt

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Masterprogrammet i musikvetenskap riktar sig till dig med en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap. Programmet, som ges på både hel- och halvfart, är tänkt som en förberedelse till forskarutbildning, men ger också en vidareutbildning inför mer kvalificerade arbetsuppgifter i ett yrkesliv med musikinriktning. Till det unika med programmet hör att det under programmets avslutande terminer tillåter dig att välja kurser med specialiserad inriktning.

Inom programmet skriver du två vetenskapliga uppsatser, där den första ger magisterexamen, medan den andra ger masterexamen. Med de valbara kurserna kan du skapa din egen kunskapsprofil med sikte mot forskarutbildning med viss inriktning, men också mot en viss yrkesroll. Inriktningen bestäms av din grundutbildning och ditt val av specialisering inom masterprogrammet.

Magisteråret inleds med kurserna kurserna Musiken och människan, samt Musikforskning i går och idag. Här får du en gedigen inkörsport till olika perspektiv på musik, individuella, sociala och kulturella. Därefter läses kurserna Musiken och teknologierna, samt Metod och teori i musikforskning, som behandlar dels de medieteknologier som utvecklas från och med Edisons fonograf till dagens digitala musikmedier, dels de frågor om mediering och kommunikation som är specifika för musik.

Andra terminen innehåller kurserna Musikanalysens mångfald, 7,5 hp samt kursen Vetenskapsteori, 7,5 hp. Parallellt med dessa kurser läses kursen Självständigt arbete, avancerad nivå, magisterexamen, 15 hp. Utbildningens andra år inleds med kurserna Musikestetik, 7,5 hp samt Kulturteori, 7,5 hp. Därefter läses valbara kurser omfattande totalt 30 hp. Studenten kan välja bland följande kurser samtliga omfattande 7,5 hp: Musikalisk interpretation I, Musikalisk interpretation II, Musikpedagogik som vetenskapligt fält, Instrumentalmetodik, samt fördjupningskurserna Musikestetik II och Kulturteori II. Kurserna Individuellt vald fördjupning I och Individuellt vald fördjupning II är obligatoriska men har valbart innehåll. Det andra året avslutas med kursen Självständigt arbete, masterexamen, 15 hp.

Utbildningsplan Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan, 120 hp

Helfart
Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen med musikvetenskap som huvudområde. Utbildningen kan även avslutas efter ett år med magisterexamen om 60 hp.

Studier på avancerad nivå utgår från de studerandes förkunskaper och intressen. Dessa fördjupas under utbildningen, så att den studerande kan utveckla en egen profil med sikte på forskarnivå.

Programmet inleds med kurserna Musiken och människan, 7,5 hp samt Musikforskning i går och idag, 7,5 hp som läses parallellt. Därefter läses kurserna Musiken och teknologierna, 7,5 hp samt Metod och teori i musikforskning, 7,5 hp, också dessa kurser läses parallellt.

Andra terminen innehåller kurserna Musikanalysens mångfald, 7,5 hp samt kursen Vetenskapsteori, 7,5 hp. Parallellt med dessa kurser läses kursen Självständigt arbete, avancerad nivå, magisterexamen, 15 hp.

Utbildningens andra år inleds med kurserna Musikestetik, 7,5 hp samt Kulturteori, 7,5 hp. Därefter läses valbara kurser omfattande totalt 30 hp. Studenten kan välja bland följande kurser samtliga omfattande 7,5 hp: Musikalisk interpretation I, Musikalisk interpretation II, Musikpedagogik som vetenskapligt fält, Instrumentalmetodik samt fördjupningskurserna Musikestetik II och Kulturteori II. Kurserna Individuellt vald fördjupning I och Individuellt vald fördjupning II är obligatoriska men har valbart innehåll. Det andra året avslutas med kursen Självständigt arbete, masterexamen, 15 hp.

Halvfart
Första året läses följande kurser i nämnd ordning: Musiken och människan, 7,5 hp, Musiken och teknologierna, 7,5 hp, Musikanalysens mångfald, 7,5 hp samt Vetenskapsteori, 7,5 hp.

Andra året läses följande kurser i nämnd ordning: Musikforskning igår och idag, 7,5 hp, Metod och teori i musikforskning, 7,5 hp samt Självständigt arbete, avancerad nivå, magisterexamen, 15 hp.

Tredje och fjärde året läses följande kurser: Musikestetik, 7,5 hp, Kulturteori, 7,5 hp samt valbara kurser om sammanlagt 30 hp (för kursalternativ, se helfart år 2). Det fjärde året avslutas med kursen Självständigt arbete, masterexamen, 15 hp.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Sam de Boise

Efter programmet kan du gå vidare på forskarnivå (licentiat eller doktor) inom musikområdet. Programmet kan även leda fram till högre befattningar inom musikområdet i både privat och offentlig sektor.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address