Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (Inställt)

Programmet är inställt höstterminen 2019. Välkommen att söka till höstterminen 2020!

Inställt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

En röntgensjuksköterska utför och ansvarar för röntgenundersökningar på patienter som du utför med olika metoder. Undersökningarna ligger till grund för röntgenläkarens bedömning inför diagnos och behandling av patienter. I ditt arbete som röntgensjuksköterska träffar du människor som är beroende av din kompetens.

Att vara röntgensjuksköterska innebär ett stort individuellt ansvar. Det är ett självständigt arbete där du ansvarar för kvaliteten på de undersökningar du genomför. Du har en tydlig och efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare i arbetslaget.

Under utbildningen lär du dig både teoretisk och praktisk kunskap inom områden som strålningsfysik, medicin och omvårdnad med människan i centrum. Du kommer att ha en nyckelroll vid utredningar av olika sjukdomar.

Undervisningen i programmet sker i form av föreläsningar och seminarier. Det kan exempelvis handla om yrkesrollen eller ett specifikt område inom radiografisk diagnostik. Du lär dig genom laborationer, i till exempel bildbehandling och ultraljud. Studenterna genomför även grupparbeten och workshops. Trettio veckor av programmet är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på sjukhus. Praktisk färdighetsträning sker även på universitetet. Du kan ha möjlighet att önska vilken ort du vill göra din VFU på. Det finns även möjlighet att förlägga delar av studierna utomlands. Vi har avtal med universitet i England och Danmark och du har även möjligheter att skriva ditt examensarbete utomlands.

Som röntgensjuksköterska arbetar du självständigt såväl som i team och du är intresserad av att följa med i utvecklingen av nya tekniker och metoder.

Röntgensjuksköterskeprogrammet är populärt och studenter från hela landet söker till Örebro universitet.

Utbildningsplan Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Under det första året läser du grundläggande teoretiska kunskaper i radiografi och dess vetenskapliga grund tillsammans med anatomi, fysiologi, sjukdomslära och omvårdnad.

Studierna fortsätter år två med ökade kunskaper i anatomi, strålningsfysik och övriga bildgivande tekniker. Vidare läser du om metodik och diagnostik som du sedan ska kunna tillämpa under VFU som påbörjas under år två. År tre fördjupar du dina kunskaper ytterligare, då du också skriver ett examensarbete.

Undervisningen ger även kunskaper i kvalitetsutveckling för att du ska kunna utveckla och möta förändringar inom verksamheten.

Färdighetsträning och kunskap inom programmet kännetecknas av att du systematiskt ska använda dig av fakta och metoder som har utvecklats inom radiografisk verksamhet genom både forskning och beprövad erfarenhet.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen, Röntgensjuksköterskeexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Eva Funk

Det är en stor efterfrågan på röntgensjuksköterskor. Efter 180 högskolepoäng kan du söka utbildning på avancerad nivå. Möjlighet finns sedan att fortsätta med forskarutbildning.

De flesta röntgensjuksköterskor arbetar inom sjukvården. På mindre sjukhus arbetar du vanligen med att varva mellan de olika teknikerna, medan du ibland kan arbeta mer specialiserat inom ett speciellt område på en större röntgenavdelning, till exempel datortomografi, ultraljud eller magnetkamera.

Exempel på arbetsområden: Konventionella bilder (skelett och lungor), datortomografi, magnetkamera, ultraljud, nuklearmedicin, behandlingar, bildbearbetning, läkemedel m.m.

Du har goda möjligheter till arbete, sex veckors semester och andra förmåner beroende på arbetsgivare.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Erika Wretman

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Karin Jepsson

Varför valde du det här programmet?
Först trodde jag att jag ville bli sjuksköterska för att det är en lite bredare utbildning, men sedan insåg jag att det verkligen är röntgensjuksköterska som jag vill bli. Jag valde Örebro bland annat för att inte komma för långt hemifrån.

Vad är det bästa med programmet?
Det bästa med programmet är att vi får så bra kontakt med yrkeslivet. Man kommer verkligen in i det under praktikperioderna. Jag har faktiskt redan fått jobb, jag har skrivit kontrakt med landstinget där jag bor och börjar där så snart jag är klar.

Hur ser ditt drömjobb ut?
Jag gillar att jobba med tekniska delar som datorer och annat men samtidigt tycker jag om vården och att hjälpa människor. I röntgensjuksköterskejobbet får jag arbeta med båda delarna.

Beskriv Örebro universitet och utbildningen, med några meningar:
Modernt. Det är väldigt fräscht överallt. Bra studentliv och det är ett fint campus. Man tar hand om varandra här helt enkelt. Man får ut mycket av sin utbildning, inte bara för yrket utan även för resten av livet också.

Tips till blivande studenter:
Gillar man teknik och människor så är det här definitivt ett yrke som passar. Hittills har jag inte träffat på någon som varit missnöjd med sitt val. Att arbeta på röntgen är så mycket mer än man kan tro från början. Jag är väldigt nöjd med mitt val och kan verkligen rekommendera utbildningen!