”Socionomprogrammet är en bred utbildning som öppnar upp för många möjligheter”

Micael Thorvall

"I stort sett varje dag stöter jag på exempel där jag kan luta mig mot saker vi gick igenom under utbildningen", berättar Micael Thorvall.

Micael Thorvall gick Socionomprogrammet vid Örebro universitet och fick jobb som kurator på ett HVB-hem för ungdomar direkt efter examen.
– Det är otroligt givande att jobba med unga människor i utvecklingsprocesser, säger han.

Hur kom det sig att du valde Socionomprogrammet?

– Jag har alltid varit intresserad av att jobba med människor och valde Socionomprogrammet för att det är en bred utbildning som öppnar upp för ett fält av olika möjligheter. Jag har tidigare jobbat inom bland annat försäljning och marknadsföring, men valde att sadla om – och det blev fantastiskt.

Hur var det att läsa till socionom vid Örebro universitet?

–  Jag upplevde studietiden som givande och tycker att programmet var både intressant och väl genomtänkt. Jag uppskattade blandningen av teori och praktik – och inte minst VFU-tiden. Jag lärde mig nya saker vid varje kurs, om allt från juridik till hur man tillämpar olika metoder.

Berätta om din verksamhetsförlagda utbildning, VFU!

– VFU:n är 20 veckor lång och är ett fantastiskt tillfälle att få omvandla teori till praktik och se hur det faktiska arbetet på fältet ser ut. Jag gjorde VFU på ett HVB-hem i Örebro och fick blodad tand. Därför valde jag att gå kursen ”Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård” under termin sju, vilket är en av anledningarna till att jag fick det jobb jag har idag.

Vad jobbar du med idag?

– Jag är en av fyra kuratorer på HVB-hemmet Athena i Örebro, där det bor ungdomar mellan 13–19 år som har olika typer av sociala och psykosociala svårigheter. Vi har åtta dygnet runt-platser och är 22 personer i personalen som jobbar på ett rullande sexveckorsschema.

Hur är det att jobba som kurator på behandlingshem?

– Jag tycker att det är jättekul, det är otroligt stimulerande och givande att jobba med unga människor i utvecklingsprocesser. Det är så intressant att få jobba långsiktigt och se dem utvecklas. Ingen dag är den andra lik!

När är jobbet som roligast?

– När unga människor får en möjlighet att lyckas – och klarar något som kanske först känts omöjligt. Till exempel när en ungdom med social fobi efter ett halvårs behandling med samtal, stöd och träning kommer tillbaka från skolan och har tagit bussen hem själv. Eller när vi stöttat en annan ungdom att söka sommarjobb och han eller hon går igenom hela processen, hittar motivation, skriver cv, söker jobbet, går på intervju och sedan faktiskt jobbar fyra veckor och kan se tillbaka på sommaren och säga ”jag trodde inte att det var möjligt, men jag klarade det”. Det är en fantastisk känsla att få se våra ungdomar lyckas.

Vilken nytta har du av utbildningen i din vardag som kurator?

– I stort sett varje dag stöter jag på exempel där jag kan luta mig mot saker vi gick igenom under utbildningen. Det handlar både om teori, praktik och inte minst juridiken, eftersom vi jobbar med placeringar som regleras i socialtjänstlagen. Alla rollspel och samtalsövningar vi gjorde och timmarna av tragglande i skolbänken – det känns så bra att ha det med sig!

Vad har du för råd till den som funderar på att plugga till socionom?

– Utbildningen är bred och du kan jobba med så många olika saker när du är färdig, men du behöver inte ha en tydlig plan från början. Efter de första terminerna brukar det växa fram en känsla för om du vill jobba inom till exempel kriminalvården, med äldre eller barn, som utredare på socialkontor eller med behandling. Det finns otroligt många möjligheter!

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat