Statistikerprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du lära dig att analysera data? Då ska du läsa Statistikerprogrammet. Du kan arbeta som statistiker inom till exempel bank- och försäkringsbranschen, spelbolag och offentliga myndigheter.

Studenter går nedför en trappa.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

Statistikerprogrammet ger dig en kandidatexamen och förbereder dig för ett yrkesliv som statistiker och en bred arbetsmarknad inom både offentlig och privat sektor. Statistikerrollen är mångfacetterad och arbetsuppgifterna kan variera från att självständigt lägga upp och genomföra statistiska undersökningar och analyser till att fungera som konsult och rådgivare till beslutsfattare och användare av statistiska undersökningar inom andra ämnesområden.

Statistik är ett metodämne och behandlar teori och praktik för genomförandet av statistiska undersökningar och analyser. Statistiska metoder är generella och har tillämpningar inom alla delar av samhället och kan behandla vitt skilda frågeställningar.

I Statistikerprogrammet läser du förutom kurser i huvudämnet statistik också kurser i matematik och valfria kurser. Inom ramen för de valfria kurserna är det vanligt med ytterligare studier i matematik och informatik eller att profilera sig mot ett tillämpningsområde genom studier i till exempel företagsekonomi eller nationalekonomi. Programmet avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp.

Utbildningsplan Statistikerprogrammet, 180 hp

Programmet omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen. Inom ramen för utbildningen läser studenten 120 hp med successiv fördjupning inom statistik som är utbildningens huvudområde. Dessutom läser studenten 22,5 hp inom matematik och 7,5 hp inom datateknik. De återstående kurserna, upp till 180 hp, väljs fritt ur universitetets kursutbud.

Programmet inleds med en termins studier i huvudområdet statistik. Först läses kursen Grundläggande statistik. Därefter läses kurserna Inledande matematik för statistiker och Regressionsanalys.

Under den andra terminen läser studenten kurserna Ekonometri, Tidsserieanalys och prognosmetodik och Biostatistik innan terminen avslutas med ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp.

Den tredje terminen består av kurser i matematik och datateknik, Elementär algebra, Matematisk analys för statistiker, Linjär algebra samt Databasteknik. Den fjärde terminen ägnas åt valfria kurser.

Under utbildningens femte termin läses först kursen Statistisk teori, därefter följer Beräkningsintensiva metoder och Urvalsmetodik. Den sista terminen inleds med kurserna Statistiska metoder och Statistisk inlärning. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Programansvarig: Niklas Karlsson

Arbetsmarknaden för statistiker är god. En statistiker kan arbeta inom många olika områden, såväl nationellt som internationellt. Statistiker anställs av banker, försäkringsbolag, läkemedelsbolag, företag inom tillverkningsindustrin, konsultföretag, spelbolag och offentliga myndigheter. En stor arbetsgivare för statistiker är Statistiska Centralbyrån (SCB).

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Britta Fredriksson

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Henrik Strandahl

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

Johan Andersson

Varför sökte du Statistikerprogrammet?
Jag har alltid varit road av siffror och vill se hur saker och ting hänger ihop. Statistik har en förklarande förmåga och kan användas för att beskriva verkligheten. Det är som att lägga ett pussel utan av veta hur det ska se ut. Jag sökte Statistikerprogrammet i Örebro i första hand eftersom att universitetet ligger bra till geografiskt och några av mina vänner rekommenderade mig att söka hit.

Vad är det bästa med programmet?
Statistik är väldigt intressant och användbart inom de flesta yrken.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Framåtsträvande, inkluderande och naturnära.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Det är enkelt att ta sig runt Örebro på ett bekvämt sätt – både med cykel och buss. Men det bästa sättet att uppleva Örebro är från cykelsadeln. Jag löptränar en del , därför är Markaspåret som ligger nära universitetet en favorit. För den som gillar nattklubbar finns det gott om alternativ.

Vad har du för framtidsplaner?
Efter min kandidatexamen är planen att göra en utbytestermin i England där jag vill läsa historia*. I framtiden vill jag gärna arbeta som analytiker inom transport och logistik.

Tips till blivande studenter?
Engagera er under studietiden. Det är lätt att bli ”insnöad” i sin egen sektion under introduktionen. Om du går med i en förening eller jobbar ideellt på Kårhuset får du möjlighet att träffa folk från andra sektioner och samtidigt förgylla både din egen och andras tid vid universitetet.

*Fotnot: Funderar du på utbytesstudier? Ta i så fall kontakt med en studievägledare för att höra om vilka möjligheter du har på ditt program.  Läs mer om utbytesstudier.

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.