Statistikerprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2020 (anmälan stängd)

Vill du lära dig att analysera data? Gillar du matematik, lösa problem eller är samhällsintresserad? Då ska du läsa Statistikerprogrammet. Du kan arbeta som analytiker inom exempelvis bank- och försäkringsbranschen, spelbolag eller myndigheter.

Studenter går nedför en trappa.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

Statistikerprogrammet förbereder dig för ett yrkesliv som statistiker på en bred arbetsmarknad inom offentlig och privat sektor. Exempel på yrken är dataanalytiker inom finans, medicin, spelbolag och infrastruktur. Typiska arbetsuppgifter varierar från att planera och genomföra statistiska undersökningar och analyser till att fungera som konsult och rådgivare till beställare av statistiskt material.

Statistikutbildningen ger dig metoder i teori och praktik för genomförandet av statistiska undersökningar och analyser. Statistiska metoder för dataanalys är generella och har tillämpningar inom alla delar av samhället och kan behandla vitt skilda frågeställningar.

I Statistikerprogrammet läser du förutom kurser i huvudämnet statistik också kurser i matematik och valfria kurser. Inom ramen för de valfria kurserna är det vanligt med ytterligare studier i matematik och informatik eller att profilera sig mot ett tillämpningsområde genom studier i till exempel företagsekonomi eller nationalekonomi. Statistiska centralbyrån (SCB), med huvudkontor i Örebro är en viktig partner i utbildningen med gästföreläsningar, studiebesök och möjlighet till sommarjobb. Programmet avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp.

Utbildningsplan Statistikerprogrammet, 180 hp

Det här läser du (ungefärlig fördelning)

Programmet omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen. Inom ramen för utbildningen läser studenten 120 hp med successiv fördjupning inom statistik som är utbildningens huvudområde. Dessutom läser studenten 22,5 hp inom matematik och 7,5 hp inom datateknik. De återstående kurserna, upp till 180 hp, väljs fritt ur universitetets kursutbud.

Programmet inleds med en termins studier i huvudområdet statistik. Först läses kursen Grundläggande statistik. Därefter läses kurserna Inledande matematik för statistiker och Regressionsanalys.

Under den andra terminen läser studenten kurserna Ekonometri, Tidsserieanalys och prognosmetodik och Biostatistik innan terminen avslutas med ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp.

Den tredje terminen består av kurser i matematik och datateknik, Elementär algebra, Matematisk analys för statistiker, Linjär algebra samt Databasteknik. Den fjärde terminen ägnas åt valfria kurser.

Under utbildningens femte termin läses först kursen Statistisk teori, därefter följer Beräkningsintensiva metoder och Urvalsmetodik. Den sista terminen inleds med kurserna Statistiska metoder och Statistisk inlärning. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Programansvarig: Sune Karlsson

Anmälningskod ORU-29007

Arbetsmarknaden för statistiker är god. En statistiker kan arbeta inom många olika områden, såväl nationellt som internationellt. Statistiker anställs av banker, försäkringsbolag, läkemedelsbolag, företag inom tillverkningsindustrin, konsultföretag, spelbolag och offentliga myndigheter. En stor arbetsgivare för statistiker är Statistiska Centralbyrån (SCB).

Helena Löf

När hon gick på gymnasiet var hon en utpräglad samhällsvetare som inte förstod tjusningen med matematik. Efter gymnasiet valde hon att plugga genusvetenskap på universitetet. Det var inte förrän hon tog ett extrajobb på ett företag som arbetar med marknadsundersökningar som hon fick upp intresset för statistik.

– Det var för att jag såg vad siffror kan göra för att förklara hur samhället ser ut.

Det gjorde att hon valde att läsa till kurser i nationalekonomi och statistik. Hennes mål var att  arbeta med jämställdhetsstatistik på SCB

– För att få jobba på SCB behöver du för de flesta tjänsterna ha läst minst två terminer med statistik. Det är också bra att ha läst nationalekonomi eller något samhällsvetenskapligt ämne, säger Helena som hade tur, när examen närmade sig blev det en tjänst ledig.

Helena arbetar med att sammanställa, visa och presentera statistik kring jämställdhet och ojämställdhet mellan kvinnor och män. Hon ser statistiken som ett verktyg för att se mönster i samhället.

– När statistiken visar att män har högre lön än kvinnor kan vi gå vidare och även titta på inom vilka yrken kvinnor och män finns. Då ser vi att yrken där kvinnor ofta arbetar har lägre löner än yrken där män arbetar.  

Hon tycker att den stora fördelen med att jobba som statistiker är att hon får möjlighet att bidra till samhällsdebatten.

Helena trivs på SCB och anser att det är en bra arbetsgivare där det finns stor möjlighet att byta arbetsuppgifter för den som vill.

– SCB har behov av välutbildad personal. Om du tycker om att nörda in dig på ett ämne, är noggrann och gillar siffror kan statistikeryrket var något för dig. 

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Britta Fredriksson

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Henrik Strandahl

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

Johan Andersson

Varför sökte du Statistikerprogrammet?
Jag har alltid varit road av siffror och vill se hur saker och ting hänger ihop. Statistik har en förklarande förmåga och kan användas för att beskriva verkligheten. Det är som att lägga ett pussel utan av veta hur det ska se ut. Jag sökte Statistikerprogrammet i Örebro i första hand eftersom att universitetet ligger bra till geografiskt och några av mina vänner rekommenderade mig att söka hit.

Vad är det bästa med programmet?
Statistik är väldigt intressant och användbart inom de flesta yrken.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Framåtsträvande, inkluderande och naturnära.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Det är enkelt att ta sig runt Örebro på ett bekvämt sätt – både med cykel och buss. Men det bästa sättet att uppleva Örebro är från cykelsadeln. Jag löptränar en del , därför är Markaspåret som ligger nära universitetet en favorit. För den som gillar nattklubbar finns det gott om alternativ.

Vad har du för framtidsplaner?
Efter min kandidatexamen är planen att göra en utbytestermin i England där jag vill läsa historia*. I framtiden vill jag gärna arbeta som analytiker inom transport och logistik.

Tips till blivande studenter?
Engagera er under studietiden. Det är lätt att bli ”insnöad” i sin egen sektion under introduktionen. Om du går med i en förening eller jobbar ideellt på Kårhuset får du möjlighet att träffa folk från andra sektioner och samtidigt förgylla både din egen och andras tid vid universitetet.

*Fotnot: Funderar du på utbytesstudier? Ta i så fall kontakt med en studievägledare för att höra om vilka möjligheter du har på ditt program.  Läs mer om utbytesstudier.