Statistikerprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2020 (anmälan stängd)

Vill du lära dig att analysera data? Gillar du matematik, lösa problem eller är samhällsintresserad? Då ska du läsa Statistikerprogrammet. Du kan arbeta som analytiker inom exempelvis bank- och försäkringsbranschen, spelbolag eller myndigheter.

Studenter går nedför en trappa.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

Statistikerprogrammet förbereder dig för ett yrkesliv som statistiker på en bred arbetsmarknad inom offentlig och privat sektor. Exempel på yrken är dataanalytiker inom finans, medicin, spelbolag och infrastruktur. Typiska arbetsuppgifter varierar från att planera och genomföra statistiska undersökningar och analyser till att fungera som konsult och rådgivare till beställare av statistiskt material.

Statistikutbildningen ger dig metoder i teori och praktik för genomförandet av statistiska undersökningar och analyser. Statistiska metoder för dataanalys är generella och har tillämpningar inom alla delar av samhället och kan behandla vitt skilda frågeställningar.

I Statistikerprogrammet läser du förutom kurser i huvudämnet statistik också kurser i matematik och valfria kurser. Inom ramen för de valfria kurserna är det vanligt med ytterligare studier i matematik och informatik eller att profilera sig mot ett tillämpningsområde genom studier i till exempel företagsekonomi eller nationalekonomi. Statistiska centralbyrån (SCB), med huvudkontor i Örebro är en viktig partner i utbildningen med gästföreläsningar, studiebesök och möjlighet till sommarjobb. Programmet avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp.

Utbildningsplan Statistikerprogrammet, 180 hp

Det här läser du (ungefärlig fördelning)

Programmet omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen. Inom ramen för utbildningen läser studenten 120 hp med successiv fördjupning inom statistik som är utbildningens huvudområde. Dessutom läser studenten 22,5 hp inom matematik och 7,5 hp inom datateknik. De återstående kurserna, upp till 180 hp, väljs fritt ur universitetets kursutbud.

Programmet inleds med en termins studier i huvudområdet statistik. Först läses kursen Grundläggande statistik. Därefter läses kurserna Inledande matematik för statistiker och Regressionsanalys.

Under den andra terminen läser studenten kurserna Ekonometri, Tidsserieanalys och prognosmetodik och Biostatistik innan terminen avslutas med ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp.

Den tredje terminen består av kurser i matematik och datateknik, Elementär algebra, Matematisk analys för statistiker, Linjär algebra samt Databasteknik. Den fjärde terminen ägnas åt valfria kurser.

Under utbildningens femte termin läses först kursen Statistisk teori, därefter följer Beräkningsintensiva metoder och Urvalsmetodik. Den sista terminen inleds med kurserna Statistiska metoder och Statistisk inlärning. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Programansvarig: Sune Karlsson

Anmälningskod ORU-29007

Arbetsmarknaden för statistiker är god. En statistiker kan arbeta inom många olika områden, såväl nationellt som internationellt. Statistiker anställs av banker, försäkringsbolag, läkemedelsbolag, företag inom tillverkningsindustrin, konsultföretag, spelbolag och offentliga myndigheter. En stor arbetsgivare för statistiker är Statistiska Centralbyrån (SCB).

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Britta Fredriksson

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Henrik Strandahl

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

Rebecka Klang i Novahuset på Örebro universitet.

Hur är det att plugga till statistiker?

Rebecka Klang valde Statistikerprogrammet på Örebro universitet för att förstå världen lite bättre. ”Statistik blir viktigare och viktigare”, säger hon.

Anders Lönnquist framför datorn vid sin arbetsplats.

Vad jobbar en statistiker med?

Anders Lönnquist pluggade till statistiker vid Örebro universitet och jobbar nu som metodstatistiker på SCB i Stockholm. ”Arbetsmarknaden för statistiker är fantastisk”.

Johan Andersson

Statistik – ett sätt att beskriva verkligheten

Johan Andersson valde Statistikerprogrammet vid Örebro universitet efter tips från vänner. "Statistik är som att lägga pussel utan att veta hur det ska se ut".