Allmän studievägledning

Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Behöver du klargöra dina tankar kring ditt studieval vid Örebro universitet.
Vill du diskutera med en studievägledare innan du tar ditt beslut? Hör av dig!


Är du osäker, ett samtal kan hjälpa dig att komma vidare. 

Du väljer
Beslutet är alltid ditt, en studievägledare kan hjälpa dig att få ett bättre beslutsunderlag och större självinsikt inför ditt val.

Boka tid
Behöver du prata om en specifik utbildning eller studieval i ditt program, kontakta programmets studievägledare vid respektive institution. Du hittar dem under  Kontakt i Studenttjänster.

Lena Wiborg
Telefon: 019 - 30 37 77
E-post:This is an email address