Minor Field Studies MFS

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium. Det ger dig möjlig­het att åka till ett utvecklingsland för att göra en fältstudie, det vill säga samla material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudietiden omfattar 8–10 veckor.

Kontakt

För frågor om MFS på Örebro universitet, kontakta MFS-ansvarig på Internationella kontoret:
Karin Stenman

För frågor som rör uppsatsens ämne och upplägg pratar du med din lärare. Administrativa frågor med studievägledare Britta Fredriksson.

MFS-stipendier på Örebro universitet

Du hittar information om behörighetskrav, ansökningstider, ansökan m.m. på Örebro universitets centrala sida om MFS.