Tillgodoräknande, parallelläsning, avbrott, uppehåll och anstånd

Tillgodoräknande

Om du tidigare har studerat vid annat lärosäte inom eller utanför Sverige har du möjlighet att göra ett tillgodoräknande av kursen/kurserna. Hela, avslutade kurser kan medtas i en examen medan delkurser måste tillgodoräknas.

Läs mer om tillgodoräknanden

Parallelläsning

Du kan bli antagen till 45 högskolepoäng per termin, men i undantagsfall kan du beviljas att få läsa i dubbel studietakt, d.v.s. 60 högskolepoäng. För detta måste du ansöka om parallelläsning. Läser du vid olika institutioner ska beslut i ärendet fattas av både institutionerna, samma sak gäller om du läser vid två olika lärosäten. Generellt kan sägas att du under en termin bör ha läst minst 45 högskolepoäng, (150%) och klarat av denna studietakt för att du ska beviljas parallelläsning.

Ansökningsblanketter för ovan nämnda ärenden finns hos respektive institutions studievägledare.

Anstånd med studiestart

Om du är antagen till en utbildning, men inte kan påbörja studierna den aktuella terminen kan du medges anstånd med studiestarten om det finns särskilda skäl. Exempel på sådana skäl är värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, föräldraledighet, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten tjänstledighet.

Mer om anstånd med studiestart

Tidigt avbrott på kurs

Om du vill avbryta dina studier och ha möjlighet att kunna söka utbildningen igen vid ett senare tillfälle, ska du inom tre veckor efter utbildningens start (och innan du genomfört godkända examinationer) anmäla avbrottet i Studenttjänster, Ladok student.

Avbrott på kurs

Om du gör ett avbrott på en kurs mer än tre veckor efter kursstart så kan du därefter inte anmäla dig till kursen igen. Möjlighet till omregistrering på kursen finns i mån av plats. Kontakta din studievägledare vid avbrott av denna karaktär.

Studieuppehåll

Som programstudent kan du ansöka om uppehåll i dina studier. Detta gör du genom att kontakta studievägledaren på din institution.

Mer om studieuppehåll

Avbrott på program

Vill du avbryta ditt program så måste du ta kontakt med din studievägledare och meddela detta.

Mer om avbrott på program