Avvikande terminstider

Chefen för Studentavdelningen har beslutat om avsteg från fastställd terminstid höstterminen 2018 (Dnr 4.3.1-05143/2017).

För nedanstående program (ej termin 1) samt fristående kurser som eventuellt samläser med dessa ska höstterminen 2018 påbörjas måndag 27 augusti och pågå i 21 veckor, med en veckas uppehåll (vecka 52).

  • Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
  • Läkarprogrammet, 330 hp
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp
  • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård, 60 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård, 60 hp