Terminstider för tidigare läsår

Läsåret 2016/2017

Höstterminen 2016: 29 augusti 2016 - 15 januari 2017
Vårterminen 2017: 16 januari 2017 - 4 juni 2017

Läsåret 2015/2016

Höstterminen 2015: 31 augusti 2015 - 17 januari 2016
Vårterminen 2016: 18 januari 2016 - 5 juni 2016

Läsåret 2014/2015

Höstterminen 2014: 1 september 2014 - 18 januari 2015
Vårterminen 2015: 19 januari 2015 - 7 juni 2015

Läsåret 2013/2014

Höstterminen 2013: 2 september 2013 - 19 januari 2014
Vårterminen 2014: 20 januari 2014 - 8 juni 2014

Läsåret 2012/2013

Höstterminen 2012: 3 september 2012 - 20 januari 2013
Vårterminen 2013: 21 januari 2013 - 9 juni 2013

Läsåret 2011/2012

Höstterminen 2011: 29 augusti 2011 - 15 januari 2012
Vårterminen 2012: 16 januari 2012 - 3 juni 2012

Läsåret 2010/2011

Höstterminen 2010: 30 augusti 2010 - 16 januari 2011
Vårterminen 2011: 17 januari 2011 - 5 juni 2011

Läsåret 2009/2010

Höstterminen 2009: 31 augusti 2009 - 17 januari 2010
Vårterminen 2010: 18 januari 2010 - 6 juni 2010

Läsåret 2008/2009

Höstterminen 2008: 1 september 2008 - 18 januari 2009
Vårterminen 2009: 19 januari 2009 - 7 juni 2009

Läsåret 2007/2008

Höstterminen 2007: 3 september 2007 - 20 januari 2008
Vårterminen 2008: 21 januari 2008 - 8 juni 2008

Läsåret 2006/2007

Höstterminen 2006: 28 augusti 2006 - 14 januari 2007
Vårterminen 2007: 15 januari 2007 - 3 juni 2007