FAQ Mallspecifik

 1. Fråga: Jag behöver justera textstorleken i Abstract, men lyckas inte. Vad gör jag för fel?
  Svar: A-mallen är låst för att man inte ska råka ändra i den av misstag. För att göra justeringar måste man låsa upp mallen. Detta gör du (i Word 2007) under fliken ”Granska – Skydda dokument – Begränsa formatering och redigering –Stoppa skydd” (knappen längst ner i menyn). Observera att textstorleken i abstract inte får vara mindre än 9 punkter om den ska gå att läsa även då den monterats på spikbladet.
 2. Fråga: Varför blir det inte ny sida när jag använder formatmallen H1?
  Svar: Som mallen nu är utformad måste man själv lägga in sidbrytning före. Det är bara i "Kapitel-formatet" som detta görs automatiskt. Det går inte att ha det inlagt i båda formatmallarna eftersom det då blir fel för dem som använder "kapitel-formatmallen" tillsammans med H1. Om du inte använder "kapitel-formatmallen" kan du dock ändra i formatmallen för H1, se nedan (från Word 2007). För att inte nivå H2 också ska börja på ny sida måste du gå in i formatmallen för H2 och klicka ur rutan ”Sidbrytning före”. 
  Du kan även lägga in en sid- eller avsnittsbrytning manuellt, se manualen för instruktioner. Tänk på att det inte går att "automatstyra" om det blir en jämn eller ojämn sida utan detta får du justera på slutet genom att ev. lägga in blanksidor (dvs en extra sidbrytning). 
 3. Fråga: Jag vill ha rubrik (H2) direkt efter överliggande rubrik (H1), men när jag använder formatmallarna så blir avståndet mellan de båda rubrikerna väldigt stort. Kan jag ändra det på något sätt?
  Svar: Du kan ta bort avståndet före H2-rubriken genom att gå in under ”Stycke” och ändra till 0 punkter (pt) före under rubriken ”Avstånd”. Ska du ha på detta sätt på fler ställen är det enklast att skapa en ny formatmall. 
 4. Fråga: Hur vet jag att jag har rätt teckensnitt installerade på min dator?
  Svar: Se separat fil ”Kontroll av teckensnitt”.
 5. Fråga: Sidnumreringen i B-mallen stämmer inte eftersom min innehållsförteckning är så lång. Hur gör jag för att justera detta?
  Svar: Du kan ändra vilket sidnummer som sidnumreringen ska börja med. I Word 2007 och senare: Gå in under Infoga/Sidnummer/Formatera Sidnummer. Välj vilket nummer sidnumreringen ska börja på i rutan ”Börja med”. Glöm inte att räkna med sidorna i A-mallen (normalt 6 sidor) samt ev. blanksidor som ligger placerade före den sida där sidnumreringen startar. Glöm inte heller att uppdatera innehållsförteckningen. 
 6. FrågaSidnumreringen börjar om på ett eller flera ställen i dokumentet. Hur korrigerar jag detta?
  Svar: Ställ dig i sidfoten på varje sida där sidnumreringen börjar om. Gå in under Infoga/Sidnummer/Formatera Sidnummer. Klicka i alternativet "Fortsätt från föregående avsnitt" i nedre delen av dialogrutan Sidnummerformat.
 7. Fråga: Hur gör jag för att skapa en ny formatmall?
  Svar: Om du saknar någon formatmall i B-mallen kan du enkelt skapa en egen genom att klicka på ikonen för nytt format, längst ner i listan över formatmallar. 
 8. Fråga: Hur gör jag med tabelltext
  Svar: I den senaste versionen av B-mallen, B-mall.docx, finns det en formatmall för tabelltext. För själva tabellrubriken (Tabell 1 o.s.v) kan du använda dig av Formatmallen Bild_figurtext vänster. Om du inte vill att texten ska vara kursiverad är det ok att ändra detta. 
  Om du använder en äldre mall kan du ändra teckensnitt/storlek manuellt. Trade Gothic är att föredra om du behöver dra ned textstorleken (min 8 punkter). Det kan också vara nödvändigt att vänsterställa texten för att den inte ska glesa så mycket. Alla dessa justeringar kan göras manuellt, dvs. du markerar texten i den aktuella tabellen och justerar den efter behov. Om du har många tabeller kan det vara idé att du själv skapar en särskild formatmall. Se ”Hur gör jag för att skapa en ny formatmall?” alternativt Words egen hjälpfunktion (sök t.ex på snabbformat).
 9. Fråga: Hur får jag bort överflödiga mellanslag i texten?
  Svar: För att rensa överflödiga mellanslag i texten så använd "Sök, ersätt-funktionen" i Word. I sökrutan (Sök efter) trycker du på blankstegstangenten 2 gånger. I ersätt-rutan (Ersätt med) trycker du på blankstegstangenten 1 gång. Sedan trycker du på "Sök nästa", vilket innebär att du söker efter nästa dubbla mellanslag i texten. Om du får träff så tryck på "Ersätt" (så blir det ett mellanslag). Det är en god idé att söka igenom hela texten med denna funktion. Om man inte av någon anledning vill ha dubbla mellanslag någonstans kan man använda "Ersätt alla"-knappen. När man inte längre får någon träff då man trycker på "Sök nästa" har man rensat bort alla dubbla mellanslag.
 10. FrågaSidfoten i min mall ligger åt samma håll, oavsett om det är en vänster- eller högersida. Det var inte så från början - hur kan jag rätta till det?
  Svar: Ställ dig i sidfoten så den blir markerad (dubbelklicka). Välj fliken "Design" överst i menyn i Word. Markera rutan ”annorlunda udda/jämna” sidor.
 11. Fråga: Mina bilder vandrar omkring i dokumentet när jag arbetar med det, kan jag låsa dem på något sätt?
  Svar: Ja, du kan låsa fästpunkten, se bifogade bild. / Lås fästpunkten.pdf
 12. Fråga: Jag ska skicka min B-mall på språkgranskning – är det något särskilt jag bör tänka på?
 13. Svar: Informera för säkerhets skull språkgranskaren om att han/hon inte får ändra några inställningar i din mall, till exempel radavstånd eller textstorlek, eftersom det riskerar att förstöra originalinställningarna i mallen. Att lägga in kommentarer eller färgmarkera text innebär däremot inga problem.