Utilization of Research

10 april 2019 12:00 – 13:00 L111

Nyttiggörande av forskning och hur du kan få stöd från Innovationskontoret

Målgrupp: I första hand för dig som kommit en bit på väg i dina studier

Kontaktperson: Charlotta Nordenberg, versamhetssamordnare Innovationskontoret

Anmälan öppnar den 27 mars 2017.

Lägg till i din kalender