Kommande utlysningar

Den nationella forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria antar under våren 2020 sammanlagt 9 doktorander vid Sveriges fyra främsta utbildningshistoriska forskningsmiljöer. Forskarskolan kommer att utgöra en sammanhållen mångdisciplinär miljö på internationell grund, där doktorander med bakgrund i olika discipliner kommer att kunna känna sig hemma, och där doktoranderna kommer att ges goda förutsättningarna för att bidra till den internationella forskningsfronten. Planerad start för forskarskolan är hösten 2020. Vi söker dig som har ett brinnande intresse för forskning, och som vill delta i forskarskolans verksamhet.

Med sin inriktning mot tillämpad utbildningshistoria, är forskarskolan tämligen bred, och många forskningsintressen ryms här. Detta inkluderar: studier av lärares förändrade status och arbetsmiljö, inkludering, digitalisering, privata skolor, skolbolag och friskoleväsendets utveckling, internationella organisationers roll och den utbildningsvetenskapliga forskningens formering, pedagogiska idéers genomslag under efterkrigstiden, förändringar i ämnesundervisningen, minoriteters skolgång, skolväsendets regionala utveckling, skoldisciplinens och skolkrisernas historia. Av stort intresse för denna forskarskola är också studier ur elevperspektiv, frågor om skolans vardagsliv och materialet. Såväl den lilla historien – mikrohistorien om en elev, en lärare eller politiker – som makrohistorien är av intresse för denna forskarskola. Hör gärna av dig, om du har frågor kring hur ditt forskningsintresse kan passa vår forskarskola!

Frågor riktas med fördel till forskarskolans styrgrupp.