Teknikburna kunskapsprocesser i akademi och yrkesliv (TKP)

Örebro universitet och Högskolan Dalarna anordnar tillsammans en forskarskola inom området Teknikburna kunskapsprocesser i akademi och yrkesliv med start vårterminen 2011. Forskarskolan fokuserar på de förändringar som ny teknik medför för människans möjligheter att bilda kunskap. Inom forskarskolan studeras de förändringar som sker i kunskapsprocesser hos och mellan individer och organisationer i en tid av accelererande användning av informations- och kommunikationsteknik och resurser tillgängliga via elektronisk kommunikation.

Forskarskolan har ett öppet ämneskoncept som möjliggör avhandlingsprojekt inom hela studie-områdets bredd. Denna öppenhet skapar förutsättningar för att forskarskolan skall bli en mötesplats för olika ämnesmässiga intressen och perspektiv. Forskarskolan samlas kring fyra temaområden som belyser olika aspekter av kunskapsområdet:

  • Informationsverktyg och kunskapsprocesser
  • Relationen teknik – lärande
  • Nätbaserad högre utbildning
  • Nya kunskapsprocesser inom arbetslivet 

Kontakt

Föreståndare
Åke Grönlund, professor
E-post: This is an email address