Vill du bli utbildningsforskare?

Forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik vid Örebro universitet antar hösten 2019 nya doktorander med följande inriktningar:

- 2 doktorander mot förskollärarprogrammet
- 1 doktorand mot specialpedagogprogrammet
- 3 doktorander mot grundlärarprogrammet (svenska, matematik, naturvetenskap/teknik)
- 3 doktorander mot ämneslärarprogrammet (samhällskunskap, engelska, idrott och hälsa)

Ta chansen att söka forskarutbildning!

Platserna annonseras ut i mitten av februari 2019, håll utkik på universitetets hemsida.

Forskarskolan startar den 1 september.

Kontakt: This is an email address