Forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik

Under hösten 2019 startar en ny omgång av forskarskolan. Utlysningen av doktorandplatserna har tyvärr blivit försenad, och det är i nuläget oklart när den kommer att öppnas. Men håll utkik på denna sida - information om utlysningen läggs ut så snart erforderliga beslut fattats!

Har du frågor? Kontakta forskarskolans föreståndare Ann Quennerstedt, 
This is an email address.