Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Digitala verktyg och kunskapsprocesser, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Kursens syftar till att göra doktoranden förtrogen med fältet kunskapsrepresentation i maskiner, inkluderande dess praktiker, historia och filosofi.

I kursen ingår

  • seminariebehandling av kurslitteraturen
  • experiment med en modifierad version av Turingtestet och med interaktion mellan intelligenta agenter i ett spelteoretiskt sammanhang. Studenten ska dessutom utforska dessa begrepp genom att genomföra liknande övningar med elever/studenter i grund- eller högskola
  • empiriska undersökningar på temat “hur intelligenta är moderna IT-system/tjänster?”; Hur presenteras/kommuniceras information/kunskap för/till användare? Dessa undersökningar genomförs företrädesvis i undervisningsmiljöer

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visavisa grundläggande kunskap om historien, filosofin, och tekniker som hör hemma inom området kunskapsrepresentation i maskiner.

  1. förståelse för likheter och skillnader mellan kommunikation och kunskapsöverföring mellan maskin-maskin, maskin-människa och människa-människa.
  2. förmåga att använda dessa idéer i komplexa situationer där det är fler än två aktörer inblandade, exempelvis då det gäller datorstött samarbete i arbetsgrupper.
  3. förmåga att använda dessa idéer i undervisningsammahang.