This page in English

Teorier om systemutvecklingsmetoder, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

I kursen ingår

 • att jämföra systemutvecklingsmetodteoriers uppbyggnad. Momentet består i att doktoranden jämför ett flertal olika teorier för hur systemutvecklingsmetoder är uppbyggda.
 • att redgöra för olika principer för anpassning av systemutvecklingsmetoder. Momentet består i att doktoranden jämför ett flertal olika principer för anpassning av systemutvecklingsmetoder.
 • att analysera användningen av systemutvecklingsmetoder i praktiken. Momentet består i att doktoranden skall analysera en praktisk situation där systemutvecklingsmetoder används.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

 1. förmåga att beskriva och jämföra systemutvecklingsmetodteoriers uppbyggnad.
 2. förmåga till analys av systemutvecklingsmetoder med hjälp av systemutvecklingsmetodteorier.
 3. förmåga att välja teorier för att analysera systemutvecklingsmetoders uppbyggnad
 4. förmåga till att beskriva och jämföra principer för anpassning av systemutvecklingsmetoder.
 5. förmåga till att analys av hur metoder används i praktiken.
 6. förmåga till att identifiera och särskilja rationaliteten i en systemutvecklingsmetod.
 7. förmåga till tolkning och sammanfattning av systemutvecklingsmetoders möjligheter och begränsningar.