This page in English

Introduktionskurs till forskarutbildning i nationalekonomi, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

September 2019 - december 2019

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursen ger en introduktion till vetenskapsfilosofi, överblick över nationalekonomiämnets doktrinhistoria och möjlighet till reflektion över var den nationalekonomiska forskningen idag står i sin syn på sig själv som vetenskap. Vidare behandlas aspekter på nationalekonomins roll i samhället och särskilt förhållandet mellan nationalekonomisk analys och etik. Slutligen behandlas grundläggande frågor kring forskningsetiska bedömningar. Kursen är upplagd som en läskurs med ett antal workshops.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Kurstillfälle: v. 36-51 2019 
Studietakt: Deltid
Antal platser: 15
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Lars Hultkrantz

Anmälan till kurs

För anmälan till kurs, vänligen använd följande anmälningsblankett. För doktorander antagna vid annat lärosäte bifogas även ett intyg för antagning till forskarutbildning. Sista datum för anmälan är 22 augusti.