This page in English

Introduktionskurs, tillämpad utbildningshistoria, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address

Kursbeskrivning

I kursen ges en introduktion till utbildningshistorisk forskning och behandlar frågan om vad tillämpad utbildningshistoria är och kan vara för något. Kursen behandlar följande områden:

- det utbildningshistoriska fältets utveckling i Sverige och internationellt,
- relationen mellan utbildningshistoria och pedagogik, och
- tillämpad utbildningshistoria, och den utbildningshistoriska forskningens olika funktioner.

Praktisk information:

Kursen ges på engelska och genomförs via Zoom.

Tillträde till kursen:

Den sökande ska vara antagen till forskarskolan i tillämpad utbildningshistoria eller antagen vid någon av de institutioner som ingår i forskarskolan. I första hand antas doktorander antagna till forskarskolan i tillämpad utbildningshistoria, i andra hand doktorander som är affilierade med forskarskolan, och i tredje hand doktorander antagna vid någon av de institutioner som ingår i forskarskolan.

Max antal är 15 personer.