Didaktiska seminarier, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Johan Öhman, Professor
    019 303269 This is an email address

Kursbeskrivning

Kursen behandlar presentation av egen forskning och kritisk granskning, värdering, kommentering och diskussion av andras forskning. Kursen består av seminarier, slutseminarier och disputationer inom forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik samt forskningsseminarier i det ämne som respektive doktorand är antagen i. I kursen ingår planering, genomförande och utvärdering av en forskningspresentation vid en internationell konferens.

Praktisk information:

Kursen är en löpande kurs för doktorander inom forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD).