Individuell läskurs, 7,5 hp - Statskunskap

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address

Kursen är en individuell läskurs med fokus på att tillägna sig kunskap inom ett relevant forskningsområde som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Målet är att tillägna sig kunskap om ämnen, teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet och i relation till tidigare forskning.