This page in English

Baskurs II i handikappvetenskap, 12,5 hp

Foundation Course II in Disability Research, 12,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Handikappvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursen ingår i kursutbudet inom Institutet för handikappvetenskaps (IHV) utbildning på forskarnivå och är obligatorisk för doktorander antagna vid IHV.

Kursens huvudsakliga innehåll

  • Systemteori
  • Intersektionalitet
  • Metodologiska problem vid tvärvetenskaplig forskning
  • Handikappvetenskapens möjligheter och begränsningar
  • Handikappvetenskapens roll i samhället
  • Människors ansvar för hur forskningen används

Studieformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer. Kursen baseras på deltagarnas aktiva medverkan i seminarier.

Undervisningen genomförs huvudsakligen på engelska, men föreläsningar på svenska kan förekomma.

Anmälan

-

Kontakt

Kursansvarig: Stephen Widén

Kursadministration: This is an email address