This page in English

Baskurs I i handikappvetenskap, 12,5 hp

Foundation Course I in Disability Research, 12,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Handikappvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursen ingår i kursutbudet inom Institutet för handikappvetenskaps (IHV) utbildning på forskarnivå och är obligatorisk för doktorander och licentiater antagna vid IHV.

Kursens huvudsakliga innehåll

  • Humanism, mänskliga rättigheter samt rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
  • Etik och forskningsetik.
  • Handikappforskning som tvärvetenskap.
  • Teorier och perspektiv av relevans för tvärvetenskapligt handikappforskning.

Studieformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer. Kursen baseras på deltagarnas aktiva medverkan i seminarier.

Undervisningen genomförs huvudsakligen på engelska, men föreläsningar på svenska kan förekomma.

Anmälan

-

Kontakt

Kursansvarig: Stephen Widén

Kursadministration: This is an email address