Vetenskapsteori, teknik, funktionsnedsättning och funktionshinder: ett tvärvetenskapligt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Theory of Science, technology and disability: an interdisciplinary perspective, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Handikappvetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursens innehåll

I kursen behandlas den logiska empirismen, kritisk rationalism, paradigmteorin, hermeneutik, kritisk realism och post-strukturalism.

Ontologiska frågor behandlas utifrån såväl realism som icke-realism.

Epistemologiska frågor om kunskapens natur, möjligheter och begränsningar tas upp liksom frågor om kunskapsproduktion i en tvärvetenskaplig kontext såsom Science, Technology and Society (STS), och funktionshinder.

Slutligen behandlas också relationen mellan kunskapsteori, metod och etiska frågor utgående från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Kursadministration: This is an email address