This page in English

Kvantitativa analysmetoder

Kursen är en fakultetsgemensam kurs inom fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kontaktpersoner

Kursen ges nästa gång höstterminen 2020.

Kursplan och blankett för anmälan finns på den engelska sidan. Du når den via länken ovan.

Kontakt: This is an email address