This page in English

Statistiska forskningsmetoder i psykologi, del 2, 7,5 hp

Del 2 i Statistiska forskningsmetoder i psykologi ger en fördjupad kunskap om kvantitativa metoder. Kursen behandlar mer avancerade multivariata metoder för databehandling, såsom generella linjära modeller; multinomial regression; diskriminantanalys; pathanalys; faktoranalys;och ett antal olika person-orienterade analyser. En utvidgad kurs i metaanalys ges också.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kursstart

November 2017

Kontaktpersoner

Kursen startar 17 november 2017. Schema

Kursen innehåller momenten:

 • Logistisk regression och multinomial regression
 • Diskriminantanalys
 • Repeterad mätning
 • MANOVA och GLM. Interventionsdesigner
 • Analyser av statistic power och effektstorlekar
 • Pathanalys
 • Medierande mekanismer och modererande förhållanden
 • Person-orienterad analyser: Klusteranalys, Sleipner, Exacon, CFA, och personorienterade analyser för longitudinella studier
 • Hantera missing data och imputering
 • Meta-analys

Anmälan