Litteraturkurs i utbildningsämnet, 15 hp

Kursen startar fortlöpande vid behov.

I kursen ingår att med ett kritiskt förhållningssätt studera avhandlingar och forskningsresultat i andra format inom utbildningsämnet och närliggande ämnesområden.

Anmälan till This is an email address

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Rättsvetenskap

Kursplan

Kursplan