This page in English

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 hp - Hösttermin

General Scientific Methods in Medical Science, 15 credits - Autumn semester

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursstart

Oktober 2022

Kursens innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge en bred översikt över olika ämnen som används i medicinsk forskning, så som vetenskapligt skrivande och forskningskommunikation, forskningsetik, studiedesign , epidemiologi, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt vetenskapsteori.

Kursinformation

Kursen ges två gånger per år och är obligatorisk för doktorander inom medicinsk vetenskap.

Kursspråk

Engelska

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Anmälan

Anmälan till hösten 2022 är nu stängd.

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel (019-30 37 12)
Biträdande kursansvarig: Malin Prenkert
Examinator: Mats Eriksson
Kursadministratör: Elisa Kosamo (019-30 13 77) och Johanna Hulldin (019-30 12 62)