Att forska om och med barn och unga, 5 högskolepoäng

Research with and about children and adolescents, 5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursens innehåll

I kursen behandlas metodologiska, ämnesmässiga och forskningsetiska aspekter på forskning om och med barn och unga.

  • Etiska utmaningar i forskning om och med barn och unga
  • Barn och ungas rättigheter
  • Metoder för datainsamling  

Kursinformation

Kursen innehåller föreläsningar, seminarieövningar, självstudier och ett självständigt arbete. Kursen bygger på aktivt deltagande utifrån kursdeltagarnas egna projekt.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Anmälan

Kursen planeras till hösten 2019.