This page in English

Begreppsutveckling inom hälso- och vårdvetenskap, 7,5 högskolepoäng

Concept Development in Healthcare Sciences, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursbeskrivning

Kursens innehåll, med utgångspunkt i hälso- och vårdvetenskap:

  • nyckelbegrepp och deras betydelse för olika företeelser inom hälso- och vårdvetenskap
  • teoretiska definitioner – domäner
  • begrepp med bas i evidens från vetenskaplig litteratur
  • aktuellt kunskapsläge inom begreppsutveckling (t ex kritiskt granska litteratur som är relevant för valt begrepp)
  • begrepp av betydelse för eget forskningsområde

Kursinformation

Kursspråket är engelska om engelskspråkiga doktorander deltar, annars kommer kursen att ges på både svenska och engelska.

Studieformer: litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer. Kursen baseras på deltagarnas aktiva medverkan i seminarier. Handledning kommer även att ges via elektroniska media.

Undervisning följande dagar: 8-9/5, 29-30/5, 11-12/9, 16/10, 5/12.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Ansökan

Nästa gång kursen ges är under 2019.

Kontakt

Kursansvarig: Sigrid Odencrants

Examinator: Ulrica Nilsson

Kursadministration: This is an email address