This page in English

Forskningsetik och god forskningssed, 3 högskolepoäng

Research ethics and good research practice, 3 credits

Kursuppgifter

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursstart

11 september 2017

Kursens innehåll

Universitetsgemensam kurs i Forskningsetik och god forskningssed, 3 hp, ges vid Institutionen för hälsovetenskaper. Kursen vänder sig till doktorander från samtliga vetenskapsområden. De etiska resonemangen har en generell karaktär även om en del av litteraturen använder exempel från medicinområdet, som har flest etiska spörsmål relaterade till sin forskning.

Kursens mål:

  • visa fördjupad insikt om innebörden i forskningsetiska riktlinjer
  • visa förmåga att bedöma en forskningsetisk ansökan
  • tillämpa normativa etiska resonemang vid forskningsetiska problemområden
  • visa insikt om god forskningssed samt forskarens heder

Kursinformation

Kursspråket är engelska om engelskspråkiga doktorander deltar, annars kommer kursen att ges på svenska.

Deltagarantalet är maximerat till 20 deltagare. Vid färre än tio deltagare ställs kursen in.

Undervisning följande dagar: 11 september, 14 september, 27 september, 2 oktober, 19 oktober, 23 oktober.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Anmälan

Sista ansökningsdag 11 juni.

Kontakt

Kursansvarig: Marie Holmefur

Examinator: Kerstin Nilsson

Kursadministration: This is an email address