This page in English

Forskningskommunikation inom hälsovetenskap och medicin I, 2,5 högskolepoäng

Research Communication in Health and Medical Science I, 2,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen ges teoretisk och praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat. Kursen avser huvudsakligen att enligt examensmål 6 i den allmänna studieplanen examinera doktorandens förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.

Kursinformation

Kursen genomförs individuellt. I kursen genomförs en presentation vid internationell konferens samt en skriftlig sammanfattande rapport inklusive reflektion över genomförande och resultat. Den skriftliga rapporten ska vara inlämnad en månad efter antagning till kursen. Antagningstillfällen för 2018, se anmälan nedan.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i något av forskarutbildningsämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap eller idrottsvetenskap.

Anmälan

Anmälningsdatum våren 2018:
Senast 8 januari samt 15 april.  Anmäl dig till kursen här.

Anmälningsdatum hösten 2018:

Senast 31 augusti samt 15 november

Kontakt

Examinator: Allan Sirsjö

Kursadministration: This is an email address