This page in English

Forskningskommunikation inom hälsovetenskap och medicin I, 2,5 högskolepoäng

Research Communication in Health and Medical Science I, 2,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen ges teoretisk och praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat. Kursen avser huvudsakligen att enligt examensmål 6 i den allmänna studieplanen examinera doktorandens förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.

Kursinformation

Kursen genomförs individuellt. För att kunna gå kursen skall en presentation från en internationell konferens ha genomförts nyligen. Kursen består i att skriva en sammanfattande rapport om den genomförda konferensen samt en reflektion över sitt eget genomförande och resultat. Den skriftliga rapporten ska vara inlämnad en månad efter antagning till kursen. Antagningstillfällen för 2019, se anmälan.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i något av forskarutbildningsämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap eller idrottsvetenskap.

Anmälan

Anmälningsdatum hösten 2019:
Sista ansökningsdag 31 Augusti och 15 November.

Anmälningsdatum våren 2020:
Sista ansökningsdag 15 Januari och 15 April 

OBS! Den aktuella konferensen ska ha blivit genomförd innan ansökningsdagen.

Anmäl dig till kursen här

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Allan Sirsjö

Kursadministration: This is an email address