This page in English

Forskningskommunikation inom hälsovetenskap och medicin I, 2,5 hp

Research Communication in Health and Medical Science I, 2,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen ges teoretisk och praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat. Kursen avser huvudsakligen att enligt examensmål 6 i den allmänna studieplanen examinera doktorandens förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.

Kursinformation

Kursen genomförs individuellt. För att kunna gå kursen skall en presentation från en internationell konferens ha genomförts nyligen. Kursen består i att skriva en sammanfattande rapport om den genomförda konferensen samt en reflektion över sitt eget genomförande och resultat. Den skriftliga rapporten ska vara inlämnad en månad efter antagning till kursen. Aktuella kursperioder för våren 2022, se nedan.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i något av forskarutbildningsämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap eller idrottsvetenskap.

Anmälan

Hösten 2022
Kursperiod 1:
September-Oktober. Deadline för inlämning av skriftlig rapport är 5 Oktober. Anmälan är stängd.

Kursperiod 2: November-December. Deadline för inlämning av skriftlig rapport är 1 December. Sista ansökningsdag 25 Oktober. Anmäl dig till kursen

 

OBS! Den aktuella konferensen ska ha blivit genomförd innan ansökningsdagen.

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Allan Sirsjö

Kursadministration: This is an email address